Przejdź do menu Przejdź do treści

Relacja z wizyty studyjnej do Wałbrzycha

W dniach 4-5 listopada 2019 r. odbyła się wizyta studyjna "Wałbrzych Stara Kopalnia – Aqua Zdrój – Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna – Dolnośląski Park Technologiczny - Palmiarnia" w ramach projektu POWER 3.5. "Blisko – Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach". Wyjazd kierowany był dla studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Ekonomia.

 

Pierwszy dzień wyjazdu studyjnego obejmował spotkania przeprowadzone w ramach dwóch podmiotów, tj. w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia (Stara Kopalnia) oraz w Aqua Zdrój Sp. z o.o. (Aqua Zdrój) reprezentujących kluczowy potencjał gospodarczy Wałbrzycha w dziedzinie kultury oraz usług okołoturystycznych związanych ze spędzaniem czasu wolnego.

Spotkanie w dniu 4 listopada w Starej Kopalni rozpoczął Prezydent Miasta Wałbrzycha
dr Roman Szełemej
od zaprezentowania historii społeczno-gospodarczej Wałbrzycha i Aglomeracji Wałbrzyskiej nawiązując do upadku branży górnictwa (w połowie lat 90-tych) i kolejno stopniowej rekonwersji społeczno-gospodarczej regionu opartej o rozwój nowej bazy ekonomicznej. W wystąpieniu Prezydent zaakcentował pozytywne trendy rozwoju, ujawniające się w ostatnich latach w Wałbrzychu, w tym zatrzymanie regresu demograficznego oraz wzrost liczby miejsc pracy związanych z rozwojem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i wzmocnieniem branż gospodarczych związanych z kulturą i turystyką. Jako istotny czynnik rozwoju Wałbrzycha Prezydent wskazał na zainicjowany w 2012 roku proces tworzenia Aglomeracji Wałbrzyskiej (obejmującej obecnie 23 gminy) oraz przygotowanie wspólnej strategii rozwoju dla obszaru południowego województwa dolnośląskiego, tj. Strategii Sudety 2030.

Kolejna część spotkania, prowadzona przez przedstawicielkę Starej Kopalni Joannę Szymorek, która odnosiła się do zaprezentowania tego wielofunkcyjnego obiektu jako przykładu udanej transformacji terenu poprzemysłowego. W prezentacji podkreślone zostały szczególnie elementy związane z rewitalizacją architektoniczną kompleksu dawnej kopalni węgla kamiennego "Julia", a także aspekty związane z tworzeniem modelu biznesowego dawnej kopalni ukierunkowanego na rozwój usług w dziedzinie kultury, usług społecznych oraz turystycznych. Podczas spotkania w Starej Kopalni uczestnicy wizyty studyjnej mieli także możliwość zwiedzania całego obiektu.

Na zakończenie wizyty studyjnej w dniu 4 listopada jej uczestnicy udali się do obiektu rekreacyjno-sportowego zarządzanego przez Spółkę Aqua Zdrój. W obiekcie odbyło się spotkanie
z przedstawicielem Spółki Adrianem Bajsarowiczem, który zaprezentował zakres działalności Aqua Zdróju związany z usługami sportowo-rekreacyjnymi (aquapark, strefa wellness, siłownia, pełnowymiarowa hala sportowa, boiska wielofunkcyjne, pomieszczenia do squasha) usługami konferencyjnymi (sale konferencyjne), usługami hotelowo-gastronomicznymi (hotel na 122 osoby). W prezentacji podkreślono komercyjny charakter obiektu, w tym wypracowanie modelu biznesowego nastawionego na przyciąganie turystów, mieszkańców oraz zespołów i klubów sportowych. Podobnie jak w przypadku Starej Kopalni uczestnicy wizyty studyjnej zostali oprowadzeni po obiekcie Aqua Zdrój.

W dniu 5 listopada kluczowym punktem wizyty studyjnej były spotkania zorganizowane w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Otwarcia dokonał Prezes WSSE Piotr Sosiński, który pokrótce scharakteryzował profil branżowy strefy oraz jej kluczowych inwestorów. Następnie szczegółowej prezentacji WSSE dokonała Katarzyna Prociak Project Manager WSSE. W trakcie prezentacji studenci poznali sposoby wspierania inwestorów oferowane przez WSSE, a także przez instrument związany z Polską Strefą Inwestycji. Ponadto, w sposób szczegółowy zaprezentowano liczbę miejsc pracy stworzonych w WSSE przez poszczególne firmy, jej profil branżowy oraz zapotrzebowanie na pracowników zgłaszane przez firmy ulokowane w WSSE. Prezentacja zakresu działalności WSSE była następnie kontynuowana przez Panią Annę Kaczmarek Koordynatora ds. Klastrów WSSE, która skupiła się na jednym z projektów klastrowych inicjujących współpracę pomiędzy sektorem szkolnictwa (branżowe, średnie, wyższe) a pracodawcami zlokalizowanymi w WSSE.

Kolejna prezentacja została przygotowane przez Martynę Dąbrowską reprezentującą Biuro Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich oraz Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Wałbrzycha. Prezentacja odnosiła się do atrakcyjności Wałbrzycha i Aglomeracji Wałbrzyskiej w kontekście miejsca zamieszkania (projekty mieszkaniowe), miejsca pracy (projekty inwestycyjne sektora małych i średnich przedsiębiorstw), miejsca spędzania czasu wolnego (projekty kultury oraz sportowo-rekreacyjne). Finałem prezentacji był konkurs (z symbolicznymi nagrodami Wydziału Promocji Urzędu Miasta Wałbrzycha) skierowany do studentów związany z udzieleniem prawidłowych odpowiedzi na pytania dotyczące obecnych trendów rozwojowych Wałbrzycha.

Następnie wystąpił Marek Urbański – Kierownik Zespołu Realizacji Zadań T-Parku (Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, Dolnośląska Agencja Rozwoju Gospodarczego). W ramach prezentacji podkreślono projekty związane z budowaniem potencjału innowacyjnego regionu wałbrzyskiego, w szczególności odnoszące się do rozwoju branży informatycznej i technologii ICT.

Zakończeniem wizyty studyjnej było spotkanie w wałbrzyskiej Palmiarni, tj. obiekcie infrastruktury społecznej pełniącej funkcję turystyczno-rekreacyjną. Prezentacji historii i obecnych planów rozwoju Palmiarni dokonała Katarzyna Matuła. Podkreśliła, iż obiekt Palmiarni funkcjonuje nieprzerwanie od 1914 roku, stanowiąc wraz z kompleksem Zamku Książ główną atrakcję turystyczną Wałbrzycha istotnie determinującą wielkość ruchu turystycznego w Aglomeracji Wałbrzyskiej. Przejęcie Palmiarni przez Urząd Miasta Wałbrzycha pozwoliło w ostatnich latach na podjęcie szeroko zakrojonych projektów modernizacji technicznej Palmiarni, których pierwszy etap został zaprezentowany studentom. Podczas spotkania w Palmiarni studenci mieli także możliwość poznania modelu biznesowego Palmiarni związanego ze sprzedażą roślin ozdobnych, działalnością edukacyjną oraz gastronomiczną.

Organizatorom wizyty, jak również wszystkim osobom, które spotkały się ze studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach składamy serdeczne podziękowania!

Koordynatorem wizyty studyjnej był dr hab. Adam Drobniak, prof. UE

Wizyta została zrealizowana przez Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami w ramach projektu POWER 3.5. "Blisko – Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach".

Relacja z wizyty studyjnej do Wałbrzycha

fot. dr hab. Adam Drobniak, prof. UE

Relacja z wizyty studyjnej do Wałbrzycha

fot. dr hab. Adam Drobniak, prof. UE

Relacja z wizyty studyjnej do Wałbrzycha

fot. dr hab. Adam Drobniak, prof. UE

Relacja z wizyty studyjnej do Wałbrzycha

fot. dr hab. Adam Drobniak, prof. UE

Relacja z wizyty studyjnej do Wałbrzycha

fot. dr hab. Adam Drobniak, prof. UE

Relacja z wizyty studyjnej do Wałbrzycha

fot. dr hab. Adam Drobniak, prof. UE

Relacja z wizyty studyjnej do Wałbrzycha

fot. dr hab. Adam Drobniak, prof. UE

Relacja z wizyty studyjnej do Wałbrzycha

fot. dr hab. Adam Drobniak, prof. UE

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3