Seminarium studenckie Dni Europejskie [relacja]

12 maja 2022 r. już po raz XXVI odbyło się seminarium studenckie Dni Europejskie organizowane przez Koło Naukowe International Challenge działające przy Katedrze Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych.

W ramach panelu eksperckiego tegorocznych Dni Europejskich eksperci podjęli ciekawe tematy związane z różnymi aspektami finansowymi dotyczącymi Unii Europejskiej a także tematy związane z bieżącą sytuacją międzynarodową. Seminarium prowadził przewodniczący Koła International Challenge Dominik Surowiec wspierany przez opiekuna Koła dr Katarzynę Czech, a cały event miał miejsce na gogle meet.

  • Dominik Wach reprezentujący Ośrodek Badań nad Migracjami działający przy UW, przedstawił problemy definicyjne i ich konsekwencje związane z falą imigrantów przybywających do Polski z terenów Ukrainy.
  • Mateusz Rybarz z firmy ZOK-TECH Sp. z o.o zwrócił uwagę na problem zerwania globalnych łańcuchów dostaw, który nabrał nowego znaczenia w konsekwencji pandemii COVID-19, na przykładzie sektora stalowego.
  • Wystąpienie dr Agnieszki KłosKatedry Unii Europejskiej im. J. Monnet SGH, pozwoliło świadomiej spojrzeć na powiązania EBC z międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz problem tak ważnej obecnie ochrony stabilności finansowej.
  • Dr Monika Strojeckaa-Gevorgyan reprezentująca Departament Współpracy Terytorialnej MFiPR przybliżyła temat strategii makroregionalnych realizowanych w ramach UE. Zwróciła także uwagę na ciekawe wyniki badań związanych z projektem flagowym SUERMB.
  • Andrzej KwaśniewskiUrzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego przedstawił  fundusze europejskie w perspektywie 2021-2027 i plany ich wykorzystania przez Polskę a na tym tle woj. śląskie.

Kolejnym punktem seminarium był mini warsztat z ekspertem. Warsztat poprowadził Marcin Pałys, który jest obecnie nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, a kilka lat temu pełnił funkcję przewodniczącego koła ICH. Tematem warsztatu była sztuka tworzenia prezentacji przydatna zarówno w prezentowaniu studenckich projektów jak i działalności zawodowej.

Przedstawione zagadnienia bardzo zainteresowały uczestników, co przełożyło się na ich liczny udział w evencie i pytania jakie kierowane były do zaproszonych gości.

Do zobaczenia za rok na XXVII Dniach Europejskich.