Przejdź do menu Przejdź do treści

Spotkanie projektowe studentów Kierunku Zarządzanie

24 listopada br. odbyło się spotkanie projektowe studentów Kierunku Zarządzanie II stopień, 1 rok z przedstawicielami firmy KPMG. Efektem spotkania jest zaproponowane przez studentów rozwiązanie problemów biznesowych w perspektywie strategicznej, wskazanie kierunków rozwoju firmy i ewolucji docelowych rynków.

Prelegenci, uczestniczący w spotkaniu:

Krzysztof Szwaja - Partner Associate, Tax & Bookkeeping, KPMG w Polsce

Krzysztof jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Rozpoczął pracę w KPMG w 2006 r. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla firm międzynarodowych oraz polskich firm rodzinnych Doradztwem podatkowym zajmuje się od 2004 roku, a w ramach KPMG od 2006 roku. Swoje doświadczenie zdobył również podczas pracy w biurze rachunkowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla przedsiębiorstw międzynarodowych oraz polskich firm rodzinnych. Nadzoruje projekty związane z usługami księgowymi, w zakres których wchodzą m.in.: prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej, przygotowanie rozliczeń i deklaracji podatkowych oraz raportów dla zarządu i dyrekcji, jak również wsparcie wewnętrznej księgowości. Opiekuje się spółkami z różnych branż – w szczególności z branży motoryzacyjnej i spożywczej, w których prowadzi liczne projekty mające na celu wypracowanie optymalnego modelu prowadzenia działalności gospodarczej – zarówno pod kątem wielkości ponoszonych obciążeń podatkowych, jak i obowiązków dokumentacyjnych nałożonych przepisami prawa podatkowego. Ponadto posiada również bogate doświadczenie w zakresie przeprowadzania przeglądów podatkowych oraz asysty przy kontrolach podatkowych, a także w doradztwie z zakresu restrukturyzacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych. Krzysztof posiada uprawnienia doradcy podatkowego, certyfikowanego księgowego oraz certyfikowanego doradcy firm rodzinnych.

Przemek Boryczka - Partner Associate, Szef ASC, KPMG w Polsce

Przemek posiada uprawnienia biegłego rewidenta, jest członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów ACCA. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz w licznych projektach doradczych obejmujących due dilligence oraz IPO. W latach 2005-2008 w ramach programu Global Mobility Przemek pracował w biurze KPMG w Adelajdzie w Australii, gdzie miał możliwość zdobyć doświadczenie pracy w międzynarodowym środowisku będąc zaangażowanym w duże projekty z branży wydobywczej oraz energetycznej. Po powrocie do Polski Przemek wyspecjalizował się w branży SSC, nadzorują liczne projekty w centrach usług wspólnych globalnych korporacji zlokalizowanych w Krakowie i Katowicach obejmujące kontrole SOX, audyt wewnętrzny oraz wykonywanie uzgodnionych procedur audytowych. Od marca 2019 roku Przemek kieruje działem ASC – centrum wsparcia audytu KPMG w Katowicach, rozwijając jego działalność o nowe usługi i kompetencje.

Jarosław Kawalec - Partner Associate, Audyt, KPMG w Polsce W KPMG

Jarosław odpowiada za liczne projekty badań sprawozdań finansowych, zarówno jednostkowych i skonsolidowanych, sporządzanych zgodnie z krajowymi jak i innymi standardami rachunkowości (MSSF UE, US GAAP, German GAAP). Jego doświadczenie obejmuje także przeglądy finansowe typu due dilligence, doradztwo księgowe w ramach projektów związanych z restrukturyzacją grup kapitałowych, w tym połączeń, podziałów i przekształceń spółek, badanie planów przekształceń, połączeń, podziałów spółek zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych, uczestnictwo w projektach dotyczących publicznej emisji akcji i obligacji, doradztwo w zakresie interpretacji przepisów rachunkowych. Jarosław jest dyplomowym audytorem wewnętrznym – CIA (USA), biegłym rewidentem, członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów ACCA (Wielka Brytania) oraz Magistrem Ekonomii - ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Jacek Węgrzyn - Dyrektor DA TS, KPMG w Polsce

Jacek zdobył wykształcenie na University of Bradford (Wielka Brytania) jako Master of Science oraz na National-Louis University, IL, US jako Bachelor of Arts. Jacek specjalizuje się w świadczeniu usług doradztwa transakcyjnego inwestorom finansowym i strategicznym planującym inwestycje w Polsce, w tym pomocy w przeprowadzaniu finansowego due diligence. W swojej karierze zawodowej Jacek był zaangażowany w ponad 100 projektów dla krajowych i zagranicznych inwestorów strategicznych. Jego specjalizacja obejmuje branże: TMT, FMCG, retail i energetyczną.

Katarzyna Nycz - Tax Knowledge Manager, Tax, KPMG w Polsce

Katarzyna jest radcą prawnym. W ramach swojej codziennej pracy uczestniczy w bieżącym doradztwie podatkowym dla dużych grup kapitałowych jak również dla firm rodzinnych. Ma szerokie doświadczenie w doradztwie klientom z sektora automotive oraz TSL. Katarzyna zajmuje się także doradztwem prawnym i gospodarczym, reprezentuje klientów przed organami podatkowymi, sądami powszechnymi i administracyjnymi, prowadzi szkolenia z zakresu zmian w przepisach prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie cen transferowych. Uczestniczyła w projektach dotyczących przygotowania dokumentacji podatkowej i analiz porównawczych.

 
Dołącz do nas

Nasi partnerzy