Spotkanie z przedstawicielami LKW Walter


Dnia 15 października br., już po raz czwarty, odwiedzą rybnicki ośrodek zamiejscowy naszego Uniwersytetu Ekonomicznego przedstawiciele znanej austriackiej firmy spedycyjno-transportowej LKW Walter.

Podczas spotkania ze studentami przedstawią oni możliwości odbywania płatnych praktyk wakacyjnych i śródrocznych oraz podjęcia zatrudnienia w jednej z dwóch siedzib tej firmy: w Wiener-Neudorf lub Kufstein.

Spotkanie informacyjne – tłumaczone na język polski – rozpocznie się o godz. 13:00 (zależnie od natężenia ruchu na trasie Wiedeń-Rybnik) w budynku ROND, Rybnik ul. Rudzka 13c (wybór sali zależny jest od liczby zainteresowanych osób).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Więcej informacji