Studenci UE Katowice uczestnikami Akademii EKF

W dniach 6 do 8 czerwca 2022 r. Kamil Gomulski oraz Adrian Mencel – członkowie Koła Naukowego Analiz Rynku Finansowego działającego przy Katedrze Matematyki Stosowanej pod opieką mgra Wojciecha Kaczmarczyka – uczestniczyli w Akademii XII Europejskiego Kongresu Finansowego odbywającego się w Sopocie. Udział w Kongresie i towarzyszącej mu Akademii stanowił świetną okazję do wymiany poglądów i poszerzenia wiedzy z zakresu Finansów.

Akademia EKF jest projektem realizowanym w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego, zrzeszającym wyróżniających się studentów i młodych absolwentów z Polski i z zagranicy. Jest to cykliczne przedsięwzięcie realizowane od 2014 roku powstałe z inicjatywy Mateusza Morawieckiego, wówczas Prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

Celem głównym projektu jest motywowanie studentów do pogłębiania wiedzy z zakresu stabilności finansowej i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz proponowania pragmatycznych rozwiązań. Istotnym elementem jest również zachęcenie studentów do zabrania głosu w debacie o wyzwaniach gospodarczych stojących przed Polską i Europą.

Członkami Akademii są studenci zainteresowani szeroko pojęta tematyką finansów zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym oraz wiążących z tym obszarem swoją przyszłość zawodową. Corocznie w projekcie uczestniczy około 100 studentów. 

Podczas tegorocznej edycji Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego - Kamil Gomulski wystąpił w charakterze panelisty w debacie inauguracyjnej Akademii "Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie?” prowadzonej przez Janusza Lewandowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego.

W ramach dyskusji prezentował tezy zawarte w swoim eseju "Uproszczenie kluczem do pewności", który został wydany w publikacji Europejskiego Kongresu Finansowego "Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie. Eseje członków Akademii EFC 2022" dostępnej pod adresem.

Kamil Gomulski i Adrian Mencel to studenci ostatniego roku Finansów i rachunkowości, autorzy licznych publikacji naukowych zawierających wyniki prowadzonych przez nich badań. Za swoją dotychczasową działalność otrzymali stypendia Ministra Edukacji i Nauki.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji nt. debaty na stronie.

Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości Europejskiego Kongresu Finansowego (właściciela zdjęć).