Stypendia dla studentów w roku akademickim 2020/2021

Przedstawiamy nowe informacje dotyczące wysokości wsparcia finansowego dla studentów na rok akademicki 2020/2021 oraz warunki przyznania świadczeń.


Obrazek przedstawia uczącego się studenta.
Źródło: pexels.com

 
Kryteria dotyczące świadczeń na rok akademicki 2020/2021:

Dochód uprawniający studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021 w wysokości 1000 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

wysokości zapomóg:

  • minimalna wysokość zapomogi 200 zł
  • maksymalna wysokość zapomogi 1200 zł

W szczególnych przypadkach wysokość zapomogi może zostać podwyższona maksymalnie do 2000 zł - za zgodą Dziekana.

Wnioski o przyznanie stypendium rektora, socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów, niezależnie od roku studiów wnioskującego, należy złożyć od 1 września 2020 r. do 20 października 2020 r. 

Wnioski o zapomogę wraz z kompletem dokumentów należy składać od 1 września 2020 r.

Więcej informacji na stronie.