Sukces naszych studentów w Brukseli

Czwórka naszych studentów kierunku International Business: Magdalena Francuz, Igor Golonka, Anna Janik i Łukasz Kuchna zdobyła brązowy medal w międzynarodowym konkursie na najlepszą strategię dla World Wide Fund (WWF) dotyczącą wzrostu świadomości społeczeństwa o działalności organizacji oraz wyzwania związanego z zachowaniem naturalnych terenów leśnych.


Sukces naszych studentów w Brukseli

Zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Dyducha pracował od listopada ubiegłego roku do marca br. przygotowując poszczególne elementy strategii. Konkurs odbył się 31 marca w siedzibie WWF Belgium w Brukseli, gdzie zespoły z poszczególnych uczelni prezentowały przygotowane przez siebie strategie. Nasi studenci zaprezentowali rezultaty swojej pracy otrzymując wysokie noty od jury złożonego z przedstawicieli WWF.

Ocena jury obejmowała właściwie przygotowaną analizę strategiczną, główną ideę (wizję), plan strategiczny z budżetem oraz walory samej prezentacji. Dodatkowo studenci przygotowali specjalny film, wydarzenie na Facebook’u wraz z innymi materiałami promocyjnymi, a także przeprowadzili porównawcze badania ankietowe w listopadzie i w marcu dotyczące wzrostu świadomości marki WWF i skuteczności przygotowanej kampanii promocyjnej.

Serdecznie gratulujemy!

Sukces naszych studentów w Brukseli
Sukces naszych studentów w Brukseli