Sukces studentek kierunku International Business w konkursie Research Lab 2022

27 maja br. poznaliśmy wyniki konkursu Research Lab zorganizowanego przez firmę Le Sphinx Polska. Naszą uczelnię z sukcesem reprezentowały studentki kierunku International Business. W tegorocznej, drugiej już edycji konkursu Research Lab udział wzięły 22 zespoły z 16 polskich uczelni, w tym studentki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Konkurs Research Lab, którego celem jest doskonalenie umiejętności studentów w zakresie prowadzenia badań rynkowych i analizy danych, trwał od 15 marca do 27 maja.

Zadanie konkursowe składało się z kilku etapów. W pierwszej kolejności uczestnicy mieli przeprowadzić analizę rynku piwa w Polsce, wykorzystując dostarczone przez organizatora case study i źródła wtórne. Na tej podstawie zaprojektowali kwestionariusz ankietowy odpowiadający problemom i potrzebom zgłoszonym w studium przypadku, a następnie przeprowadzili badania ankietowe. W ostatnim etapie konkursu studenci dokonali analizy i wizualizacji zgromadzonych danych, a następnie opracowali raport zawierający omówienie wyników i rekomendacje biznesowe.

Konkurs Research Lab wykorzystuje koncepcję "Intensive Programme"‚ w związku z czym jego uczestnicy mogli również skorzystać z wykładów prezentujących możliwości platformy Le Sphinx, oferującej wsparcie na wszystkich etapach procesu badawczego.

Zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w składzie: Dominika DybekPaulina BielaWiktoria Bojanek i Patrycja Szwarc zdobył medal srebrny plus. Srebrny medal jury konkursowe przyznało zespołowi w składzie: Julia KalinowskaMartyna DusińskaKarolina GońskaMartyna Mandzik i Dominika Szornal.

Opiekunem obu grup była dr hab. Aleksandra Burgiel, prof. UE Katedry Badań Konsumpcji.

Serdecznie gratulujemy!