Szkolenia i Certyfikaty Optimalny Start

Na podstawie współpracy naszej Uczelni z Firmą Comarch SA w zakresie udostępnienia e-szkoleń i możliwości uzyskania certyfikatów w projekcie OPTIMALNY START, dotyczących obsługi najnowszej wersji modułów systemu Comarch ERP Optima zapraszamy wszystkich studentów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników Uczelni do wzięcia udziału w aktualnej edycji szkoleń i certyfikacji.

Dostęp do szkoleń e-learningowych z zakresu Comarch ERP Optima jest uruchomiony na platformie Moodle.

E-szkolenia obejmują następujące moduły

  1. "E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa"

Szkolenie to przeznaczone jest przede wszystkim dla osób rozpoczynających pracę z systemem Comarch ERP Optima, ale również dla osób mających z nim styczność, a pragnących usystematyzować nabytą wiedzę. Szkolenie obejmuje zagadnienia prowadzenia Księgi Handlowej w programie Comarch ERP Optima. Podzielone jest tematycznie, zgodnie z modułami Comarch ERP Optima i obejmuje m. in.: konfigurację programu, uzupełnienie danych słownikowych, operacje w module Kasa/Bank oraz Kasa/Bank Plus, konfigurację modułu Księga Handlowa, modyfikacja planu kont, wprowadzenie dokumentu BO, wprowadzenie bezpośredniego zapisu w dzienniku księgowym, wprowadzanie dokumentów do Rejestru VAT zakupu i sprzedaży wyliczenie deklaracji VAT-7, tworzenie schematów księgowych, tworzenie zestawień księgowych, wyliczanie zaliczek na PIT-36, wyliczanie wynagrodzeń oraz zaliczek na PIT-4R, oraz ewidencję środków trwałych.

Oferowane szkolenie e-learningowe wykorzystuje bogaty zestaw środków elektronicznego przekazu takich jak nagrania video, zrzuty ekranu, opisy tekstowe

  1. "E-Comarch ERP Optima szybki start z programem w firmie handlowej"

Szkolenie to przeznaczone jest zarówno dla Użytkowników Comarch ERP Optima, rozpoczynających pracę z systemem, jak również dla osób mających z nim styczność, a pragnących usystematyzować nabytą wiedzę. Szkolenie zawiera podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Zostało podzielone na poszczególne grupy tematyczne: Konfiguracja programu; Moduł Kasa i Bank; Kategorie; Moduł Handel; Rejestry VAT; Rozliczanie dokumentów; Moduł Księga podatkowa; Moduł Płace i Kadry.

Obszerny materiał opisany jest nie tylko za pomocą teoretycznych wyjaśnień funkcjonalności programu, ale przede wszystkim poprzez prezentacje video, obrazy (zrzuty ekranu) i przykłady. Uczestnik może sprawdzać poziom przyswojonej wiedzy na bieżąco, poprzez wykonywanie prezentowanych ćwiczeń na własnej instalacji programu. Uczestnik może na bieżąco sprawdzać poziom przyswojonej wiedzy poprzez wykonywanie prezentowanych ćwiczeń na własnej instalacji programu.

  1. "E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry"

Szkolenie to przeznaczone jest przede wszystkim dla początkujących Użytkowników Comarch ERP Optima Płace i Kadry oraz dla osób pracujących już na programie, chcących usystematyzować swoją wiedzę o nim. Szkolenie obejmuje zagadnienia obsługi kadrowo – płacowej prowadzonej w programie Comarch ERP Optima. Podzielone jest tematycznie, zgodnie z modułami Comarch ERP Optima i obejmuje m.in.: konfigurację programu, uzupełnienie danych słownikowych, definiowanie kalendarzy, nieobecności oraz składników wypłat, ewidencję kadrową oraz naliczenie wynagrodzeń , generowanie deklaracji podatkowych oraz deklaracji do ZUS. Oferowane szkolenie e-learningowe wykorzystuje bogaty zestaw środków elektronicznego przekazu, takich jak : nagrania video, zrzuty ekranu, opisy tekstowe .Uczestnik może na bieżąco sprawdzać poziom przyswojonej wiedzy poprzez wykonywanie prezentowanych ćwiczeń na własnej instalacji programu.

  1. "E-Comarch ERP Optima Księga Podatkowa"

Szkolenie to przeznaczone jest przede wszystkim dla osób rozpoczynających pracę z systemem Comarch ERP Optima , ale również dla osób mających z nim styczność, a pragnących usystematyzować nabytą wiedzę. Szkolenie obejmuje zagadnienia prowadzenia Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów w programie Comarch ERP Optima Podzielone jest tematycznie, zgodnie z modułami Comarch ERP Optima i obejmuje m. in.: konfigurację programu, uzupełnienie danych słownikowych, operacje w module Kasa/Bank oraz Kasa/Bank Plus, konfigurację modułu Księga Podatkowa, rejestry VAT i deklarację VAT-7, wyliczanie wynagrodzeń oraz zaliczek na PIT-4R, wyliczanie zaliczek na PIT-36 oraz ewidencję środków trwałych. Oferowane szkolenie e-learningowe wykorzystuje bogaty zestaw środków elektronicznego przekazu takich, jak nagrania video, zrzuty ekranu, opisy tekstowe. Uczestnik może na bieżąco sprawdzać poziom przyswojonej wiedzy poprzez wykonywanie prezentowanych ćwiczeń na własnej instalacji programu.

Dostęp do E-szkolenia Comarch ERP Optima

W celu uzyskania hasła dostępu do kursu Comarch ERP Optima na platformie Moodle należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (regulamin) na adres: anna.soltysik-piorunkiewicz@uekat.pl i dostarczyć podpisany regulamin do Pani dr hab. inż. Anny Sołtysik-Piorunkiewicz, pof. UE.

Dostęp do Wersji DEMO Comarch ERP Optima

Wersja demo dla studentów znajduje się pod adresem: http://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/demo/pobranie/.

CERTYFIKACJA "OPTIMALNY START"

Przed przystąpieniem do Egzaminów online i certyfikacji Comarch ERP Optima prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi informacjami na temat e-szkoleń i certyfikacji zamieszczono w plikach poniżej:

Opis do e-szkoleń i certyfikacji

Egzamin OPTIMALNY START - instrukcja

Dostęp do Egzaminu

Aby uzyskać dostęp do egzaminów certyfikujących należy skorzystać z formularza na stronie: http://www.erp.comarch.pl/Egzaminy/Edukacja. Po zdaniu egzaminu na adres e-mail podany przez Studenta w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłany automatycznie wygenerowany certyfikat w formie PDF do samodzielnego wydruku.

Więcej informacji: www.comarch.pl/szkolenia/centrum-szkoleniowe/oferta-dla-edukacji/optimalny-start/