Przejdź do menu Przejdź do treści

Szkolenie on-line pt. „ABC działalności gospodarczej”

20 czerwca 2024, w godz. 10:00-12:00 zapraszamy na 108. wydarzenie organizowane przez Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami w ramach „Akademii Biznesu”. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Chorzowie.

Cel szkolenia

Zaznajomienie studentów z zagadnieniami ubezpieczeń społecznych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Program

 1. Zgłoszenie płatnika składek na podstawie wpisu do CEIDG i KRS.
 2. Zgłoszenie do ubezpieczeń.
 3. Rozliczanie i opłacanie składek:
  - terminy przekazywania dokumentów i opłacania składek,
  - wysokość składek na ubezpieczenia,
  - „ulga na start”,
  - „preferencyjny ZUS”,
  - „mały ZUS plus”,
  - zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących,
  - konsekwencje nie opłacenia składek lub opłacenia ich po terminie,
  - forma przekazywania dokumentów oraz opłacania składek.
 4. Program Płatnik – korzyści dla płatników.
 5. Platforma Usług Elektronicznych – co mogę dzięki PUE .
 6. Podstawowe informacje o ulgach.

Uczestnicy szkolenia zdobędą

 • wiedzę z zakresu: zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej: gdzie złożyć wniosek, jakie są preferencje dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, jakie płatnicy składek mają prawa i obowiązki, jakie są ulgi, jeśli napotkamy na trudności w opłacaniu składek,
 • umiejętności: samodzielność w podejmowaniu decyzji, wykorzystanie zdobytej wiedzy w procesie prowadzenia działalności gospodarczej, rozwiązywanie problemów w zakresie trudności w opłacaniu składek, planowanie własnego rozwoju,
 • kompetencje społeczne: odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań wobec urzędu, rola zawodowa - niezależność i rozwój.

Organizatorzy

 • Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Gdzie odbędzie się wydarzenie?

Wydarzenie odbywać się będzie on-line na platformie Webex, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgłoszenia

Odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy, który służy do organizacji spotkania a dane osobowe, które są przez uczestników podawane celem udziału w spotkaniu, będą
przetwarzane do tychże celów przez organizatorów: Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO administratorów, którymi są:

 1. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora
 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora.

Niniejsze wydarzenie może być rejestrowane/nagrywane przez Organizatorów. Podczas niniejszego wydarzenia mogą być wykonywane filmy, zdjęcia oraz zrzuty ekranu, które następnie będą publikowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach sprawozdania/informacji upowszechniającej
wydarzenie. Uczestnicząc w wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku.

Uczestnicy, godząc się na udział w wydarzeniu, akceptują jego zasady.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca