VII edycja konkursu na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z zakresu skarbowości korporacyjnej, w którym nagroda główna to aż 4000 zł oraz 2 wyróżnienia po 1000 zł.


W konkursie mogą brać udział prace magisterskie i licencjackie poświęcone zagadnieniom skarbowości korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym. Do Konkursu zgłaszać można prace obronione w latach 2019 - 2021.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

a) wypełniony formularz zgłoszenia na konkurs dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (www.pcta.pl),

b) egzemplarz pracy magisterskiej lub pracy licencjackiej (w wersji elektronicznej),

c) kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub licencjata na podstawie zgłoszonej pracy;

d) tłumaczenie na język polski, jeżeli praca została napisana w języku obcym.

Termin składania prac upływa 31 sierpnia 2021 r.

Więcej informacji w załączonych plikach.