Warsztaty szkoleniowo-integracyjne dla studentów z niepełnosprawnościami

W miniony weekend odbyły się warsztaty szkoleniowo-integracyjne dla studentów z niepełnosprawnościami. Zostały one zorganizowane w ośrodku przygotowań paraolimpijskich START w Wiśle.

Tematem warsztatów było "Promowanie zdrowego stylu życia i nawyków zdrowotnych jako warunku prawidłowego funkcjonowania studentów niepełnosprawnych w społeczności akademickiej"

Poza warsztatami tematycznymi objętymi programem znalazł się czas na zajęcia sportowe, rekreację i integrację.

Organizatorem wyjazdu była Pełnomocnik Rektora ds. Osób ze Szczególnymi Potrzebami dr Maria Gorczyńska, prof. UE oraz Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami UE Katowice.