Webinaria z praktykami na kierunku Gospodarka Turystyczna

W ramach ćwiczeń z przedmiotu Turystyka na obszarach poprzemysłowych, prowadzonych przez dra Pawła Piotrowskiego (Menadżera kierunku Gospodarka Turystyczna), studenci kierunku mieli okazję, w maju i czerwcu, wziąć udział w serii webinariów z praktykami, reprezentującymi obiekty związane z dziedzictwem przemysłowym województwa śląskiego.


Obrazek przedstawia uczestników webinarium.

Webinaria poświęcone były problematyce zarządzania i marketingu w działalności obiektów, ich planom rozwojowym oraz wpływie pandemii na ich codzienne funkcjonowanie.

Gośćmi webinariów byli przedstawiciele:

  • Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (Bartłomiej Latoszek – Kierownik Działu Promocji oraz Dariusz Walerjański - Główny Specjalista ds. Dziedzictwa Kulturowego);
  • Porcelany Śląskiej w Katowicach (Marek Przybył – Członek Zarządu Porcelana Śląska sp. z o.o.);
  • Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie (Grzegorz Cempura i Aleksander Spyra – Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Magdalena Polok – Referat Promocji Urzędu Miejskiego w Pszczynie);
  • Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (Adam Kowalski – Dyrektor Muzeum).

Wszystkim praktykom bardzo serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i cenną wiedzę, a wszystkich zachęcamy do odwiedzenia wymienionych obiektów