Webinarium na temat bezpieczeństwa w biznesie [relacja]

W dniu 20 maja br. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyło się webinarium naukowe dotyczące szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Spotkanie miało na celu promocję nowo otwartego kierunku "Bezpieczeństwo w biznesie" i było adresowane do studentów, pracowników naukowych oraz kandydatów chcących podjąć studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.


Webinarium na temat bezpieczeństwa w biznesie - grafika ilustrująca przedstawia fragment laptopa i osobę robiącą notatki

Webinarium otworzyła dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UE, Dziekan Szkoły Studiów I i II stopnia. Wystąpienie wprowadzające wygłosiła dr hab. Izabella Steinerowska-Streb, prof. UE, kurator kierunku "Bezpieczeństwo w biznesie". Wskazała na główne zagrożenia jakie mogą występować w przedsiębiorstwach, a także usystematyzowała rodzaje bezpieczeństwa, które mogą się pojawić w organizacjach. Zagadnienia te odniosła do treści prezentowanych na praktycznym kierunku studiów "Bezpieczeństwo w biznesie".  

Wystąpienie dr hab. Izabella Steinerowska-Streb, prof. UE stanowiło przyczynek do czterech prelekcji wygłoszonych przez ekspertów zewnętrznych mających duże, praktyczne doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa w biznesie.

Pierwszym ekspertem, który wystąpił podczas webinarium była mgr Lilianna Rother-Obrączka, Inspektor Ochrony Danych w ING Banku Śląskim. Wygłosiła ona wykład pt. "Twoje dane – ważna sprawa", który uświadomił słuchaczom jak szeroki zakres mają współcześnie dane osobowe oraz jak można je chronić, w szczególności w kontekście funkcjonowania w świecie cyfrowym.

Następnie wystąpił dr hab. Robert Socha, prof. AWSB, który skoncentrował się na bardzo aktualnym temacie, jakim jest konstytucyjność ograniczeń swobód obywatelskich w stanach nadzwyczajnych. Wykład pozwolił lepiej zrozumieć warunki działania biznesu oraz życia obywateli w sytuacji ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19.

Do pandemii nawiązywało też kolejne wystąpienie, w którym mgr Łukasz Kosobucki, Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku, omówił w jaki sposób organizator transportu publicznego musi sobie radzić w kwestiach zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów i pracowników, a także bezpieczeństwa ekonomicznego w sytuacjach ryzyka wywołanego epidemią.

Ostatni wykład wygłoszony został przez dr Wojciecha Brachaczka, kierownika Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Był on poświęcony zagadnieniom bezpieczeństwa imprez masowych, a w szczególności koordynacji różnych służb i instytucji, które zapewniają bezpieczeństwo w trakcie imprez masowych i wydarzeń organizowanych w obiektach oraz przestrzeniach publicznych.

Ostatnia część webinarium obejmowała dyskusję nad problematyką podjętą w wystąpieniach. Słuchaczy interesowały głównie praktyczne aspekty poruszanych zagadnień. Pytania zadawane prelegentom pokazały, że zgłębianie tematyki dotyczącej  bezpieczeństwa jest konieczne zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, a posiadanie informacji w tym zakresie może ograniczać ryzyko związane z pojawiającymi się zagrożeniami. Wnioski wyciągnięte z przeprowadzonej dyskusji mogą zatem stanowić zachętę do zdobywania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa na studiach o profilu praktycznym na kierunku "Bezpieczeństwo w biznesie", które znajdują się w ofercie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.