Webinarium pt. "Aktualne trendy w rozwoju standardów odpowiedzialnego biznesu"

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Grupa Robocza ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni zaprasza studentów, pracowników oraz wszystkich interesariuszy na webinarium pt. "Aktualne trendy w rozwoju standardów odpowiedzialnego biznesu", które odbędzie się 12 maja br. (czwartek) w godz. 9.30-11.30.

Webinarium będzie transmitowane na żywo na kanale Youtube oraz na Facebooku.

Program wydarzenia:

  • 09:30 – 10:00 Przegląd współczesnych trendów w zakresie odpowiedzialnego biznesu z punktu widzenia administracji rządowej CSR/RBC/BHR/SDGs/ESG/HRDD i in. – Jacqueline Kacprzak – Radca w Wydziale Koordynacji Rządowego Procesu Legislacyjnego i CSR, MFiPR / Polski Krajowy Punkt Kontaktowy OECD
  • 10.00 – 10.30 Raportowanie niefinansowe/raportowanie zrównoważonego rozwoju w świetle standardów odpowiedzialnego biznesu oraz zmieniających się regulacji UE –  Aleksandra Stanek -Kowalczyk – adiunkt w Katedrze Zrównoważonego Biznesu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • 10.30 – 10.50 Odpowiedzialny biznes w XXI wieku – trendy regulacyjne a trendy rynkowe – Bolesław Rok – Akademia Leona Koźmińskiego
  • 10.50 – 11.10 Krajowy Punkt Kontaktowy OECD jako przykład mechanizmu zaradczego w sytuacjach naruszania przez przedsiębiorstwa standardów CSR/RBC – Jacqueline Kacprzak – Radca w Wydziale Koordynacji Rządowego Procesu Legislacyjnego i CSR, MFiPR / Polski Krajowy Punkt Kontaktowy OECD oraz Dominik Szostak – Naczelnik Wydziału Koordynacji Rządowego Procesu Legislacyjnego i CSR, MFiPR / Polski Krajowy Punkt Kontaktowy OECD
  • 11.10 – 11.30 Komentarze, pytania lub uwagi członków Grupy roboczej ds. SOU
  • 11.30 Zakończenie spotkania Robert Jakubik – Dyrektor Biura Ministra, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

Członków Grupy roboczej ds. SOU zachęcamy do udziału u webinarium poprzez Zoom (w celu możliwości zadawania pytań). Logując się do spotkania, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz nazwy uczelni lub instytucji, którą Państwo reprezentują. 

Poniżej podajemy:

  • link do spotkania,
  • identyfikator spotkania: 897 4330 7297 897 4330 7297,
  • kod dostępu: 632712 632712.

Zapraszamy!