Wpływ Polskiego Ładu na rynek pracy i biznes w Polsce - spotkanie otwarte [relacja]

9 czerwca Koło Naukowe Przedsiębiorczości AD_VENTURE zorganizowało otwarte spotkanie, którego uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji oraz wziąć udział w debacie, których tematem był wpływ Polskiego Ładu na rynek pracy i biznes w Polsce.

W spotkaniu, poza członkami Koła Naukowego Przedsiębiorczości AD_VENTURE, wzięli również udział ustępujący z roli opiekuna koła dr Bartłomiej Gabryś, pełniąca obowiązki opiekuna mgr Magdalena Dominiczewska, zaproszony ekspert, doświadczony doradca i trener podatkowy Mariusz Makowski (uczestniczył w spotkaniu zdalnie), a także przedstawiciele innych organizacji studenckich, w tym Koła Debaty Ekonomicznej.

Po wstępie do tematu spotkania, wygłoszonym przed doktora Gabrysia, uczestnicy wysłuchali prelekcji eksperta, w której omówione zostały kluczowe zmiany zawarte w Polskim Ładzie, z punktu widzenia pracownika oraz drobnego przedsiębiorcy.

Po zakończonej prelekcji i krótkiej przerwie kawowej uczestnicy rozpoczęli dyskusję w ramach debaty. W jej trakcje debatanci wymienili się opiniami oraz doświadczeniami dotyczącymi m.in.:

  • Dotychczasowego wpływu Polskiego Ładu sytuację majątkową oraz sposób organizacji miejsca pracy uczestników dyskusji;
  • Prognozowane skutki wprowadzenia w życie zmian w prawie podatkowym w środku roku;
  • Moralnej oceny naprawiania błędów we wprowadzonym prawie poprzez zmiany działające wstecz;
  • Długofalowego wpływu Polskiego ładu na popularności poszczególnych form zatrudnienia oraz szarą strefę;
  • Wpływu progresywnego systemu podatkowego na demografię;

Uczestnictwo w wydarzeniu zostało poświadczone certyfikatem, podpisanym przez Dziekana Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Wojciecha Dyducha.

Po zakończeniu wydarzenia uczestnikom udostępniony został również krótki biuletyn, zawierające teksty publicystyczne napisane przez członków AD_VENTURE w mijającym roku akademickim.

Biuletyn w formie PDF jest dostępny pod linkiem.

  • Zdjęcie rzutnika z kodem QR
  • Zdjęcie rzutnika z prezentacją
  • Zdjęcie sali i prezentacji
  • Zdjęcie sali i wideorozmowy z Panem Mariuszem Makowskim