Współczesny rynek sportu: wyzwania i zagrożenia [debata]

Koło Naukowe "Ekonomia Sportu" zaprasza serdecznie do udziału w III debacie "Współczesny rynek sportu: wyzwania i zagrożenia". Wydarzenie odbędzie się 26 maja 2021 roku o godz. 15.30 w formie online.

Debata online odbędzie się na platformie Google Meet: https://meet.google.com/qmj-psjx-att

W I części zaplanowano następujące prezentacje:

  • dr Ewa Kruszyńska: "Czynniki wpływające na stan i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz na aktywność rekreacyjną mieszkańców, w oparciu o program strategiczny Sportowy Poznań",
  • dr Grzegorz Botwina: "Promocja żeglarstwa przez sportową grę wideo - Virtual Regatta",
  • dr Artur Grabowski: "Kapitalizm państwowy w profesjonalnej lidze piłki nożnej w Polsce",
  • mgr Adrian Pietrzyk: "Wykorzystanie koncepcji Business Model Canvas w polskich klubach piłkarskich - case study na przykładzie polskich klubów piłkarskich".

W II części odbędzie się debata z udziałem następujących prelegentów:

  • dr Ewa Kruszyńska - Katedra Sportów Indywidualnych, Turystyki i Rekreacji, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • dr Gabriel Pawlak - Pełnomocnik Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Zakład Komunikacji i Zarządzania,
  • dr Grzegorz Botwina - Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, prezes zarządu Institute for Sport Governance. 
  • dr Artur Grabowski - Katedra Ekonomii, Kolegium Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, członek European Association for Sport Management,
  • mgr Adrian Pietrzyk - przewodniczący Koła Naukowego "Ekonomia Sportu", doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, opiekun naukowy dr hab. Paweł Kosiń, prof. UE Katowice.

Podczas dyskusji zostaną poruszane tematy dotyczące m.in. CSR w sporcie, projektach UE ukierunkowanych na sport, e-żeglarstwa, gamingu, rozwoju infrastruktury sportowej, konkurencji na rynku sportu. Moderatorem debaty będzie dr Artur Grabowski. 

W części III będzie możliwość zadawania pytań do Prelegentów. 

Celem debaty będzie zapoznanie uczestników z  funkcjonowaniem polskiego sportu na przykładzie różnych dyscyplin sportowych. Debata stanowić będzie również podsumowanie czwartego roku działalności Koła Naukowego "Ekonomia Sportu"

Zapraszamy serdecznie do udziału w debacie pracowników, studentów oraz absolwentów naszego Uniwersytetu oraz wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem rynku sportu w Polsce. 

Sylwetki prelegentów

Dr Gabriel Pawlak - Asystent w Zakładzie Komunikacji i Zarządzania AWF Wrocław. Pełnomocnik JM Rektora AWF ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. "Jakość w Sporcie".  Absolwent AWF Wrocław specjalizacji Menedżer Sportu na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo Handlowe i Gospodarcze. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, Audytor menedżerski w przedsiębiorstwach oraz ekspert w zakresie działań realizujących koncepcję dojrzałości procesowej (szczególnie dojrzałości procesowa w zakresie CSR i CSR Sport).

Kierownik projektu finansowanego przez NCBiR pt. "Nowa Jakość Dydaktyki AWF Wrocław". Autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych nt. zarządzania w sporcie, roli sportu w strategiach społecznej odpowiedzialności biznesu. W 2015 roku realizował 3 miesięczny stażu naukowy na Uniwersytecie Santo Tomas, Kolumbia, gdzie podejmował tematykę CSR i zarządzania w sporcie (m.in. dwutorowe kariery sportowców). 

Ekspert w 2019 r. w programie Erasmus Sport+ oraz specjalista ds. projektów CSR m.in. CSR drogą do Innowacji, Strategiczny CSR oraz koordynator projektu zarządzanie różnorodnością. Członek grupy roboczej ds. edukacji i upowszechniania CSR przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Członek Zarządu Rady ds. Kompetencji Sektora Sportowego – European Sector Skills Alliance for Sport (ESSA-Sport).

Ekspert i wykładowca w Projekcie "Dolnośląscy Sportowcy na Rynek Pracy" odpowiedzialny za prowadzenie i realizację szkoleń z tematyki "marketingu sportowego" oraz certyfikowanych kursów zawodowych "Menedżer Sportu". Posiada afiliację European Association for Sport Management, 
Aktualnie ekspert w projektach z zakresu dwutorowych karier sportowców (transfer kompetencji i kwalifikacji ze sportu na rynek pracy). 

XV-krotny Mistrz Polski w konkurencjach Olimpijskich w wioślarstwie. Akademicki Mistrz Świata w wioślarstwie, medalista Mistrzostw Polski w psich zaprzęgach. Aktualnie swoje pasje i aktywności sportowe realizuję w maratonach górskich m.in. Maraton Karkonowski, Ultramaraton Bieszczadzki czy Ultramaraton Chicamocha w słynnym kanionie San Gil, Kolumbia 2015. 

Dr Ewa Kruszyńska – absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja realizowała na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu oraz na Uniwersytecie La Coruña w Hiszpanii.

Stopień doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskała w 2016 roku na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, na podstawie pracy "Uwarunkowania rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i ich wpływ na aktywność rekreacyjną mieszkańców Poznania".

Od 2018 roku zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Sportów Indywidualnych, Turystyki i Rekreacji, Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jej zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień znaczenia rozwoju sportu i rekreacji w systemie lokalnym i regionalnym. Tematyka ta dominuje w opublikowanych przez nią (w krajowych i zagranicznych czasopismach) artykułach naukowych oraz w prowadzonej pracy badawczej.

Dr Grzegorz Botwina specjalizuje się w tematyce good governance oraz społecznej odpowiedzialności w sporcie. Grzegorz jest adiunktem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz prezesem zarządu Institute for Sport Governance – think tanku wspierającego rozwój organizacji sportowych.

Prowadził wiele projektów w obszarze sportu w Polsce oraz międzynarodowo m.in. Akademia Zarządzania Sportem, Dual Career for Junior Athletes, Sport Governance Codification Convergence. W latach 2018-2020 był kierownikiem Zakładu Zarządzania i Organizacji Treningu w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym.