Wykład gościnny dla studentów Zarządzania

21 kwietnia 2022 r. odbył się wykład gościnny dla studentów kierunku Zarządzanie (przedmiot: Zarządzanie w zespołach wielokulturowych), który wygłosił Mateusz Salwiczek, Global Design Methods Manager.

Mateusz Salwiczek od 12 lat związany jest z firmą dostarczającą produkty Original Equipment dla klientów w branży Automotive. 

Od początku 2021 roku prowadzi Global Design Methods Team - międzynarodowy zespół rozproszony na całym świecie.

Globalizuje i standaryzuje dział konstrukcji złożony z ok. 250 osób, mierząc się z barierami kulturowymi i językowymi. dostarczającą produkty Original Equipment dla klientów w branży Automotive.

Zdobywał doświadczenie w pracy w europejskich zespołach międzynarodowych prowadząc techniczne projekty Design & Development.

Czwartkowy wykład, który Mateusz Salwiczek wygłosił dla studentów naszej Uczelni cieszył się dużym zainteresowaniem.