Przejdź do menu Przejdź do treści

Zostań Ambasadorem Karier Unii Europejskiej na UE Katowice w roku akademickim 2023/2024

Chcesz zbudować sieć kontaktów międzynarodowych oraz poznać specyfikę pracy w instytucjach Unii Europejskiej? Jesteś osobą komunikatywną, otwartą, elastyczną, kreatywną i posiadasz zdolności organizacyjne? Aplikuj do Programu Ambasadorskiego "EU Careers" do dnia 20 marca 2023 r.

Kiedy możesz aplikować?

 • Jeśli jesteś obywatelem/obywatelką Unii Europejskiej;
 • Posługujesz się płynnie językiem angielskim (co najmniej na poziomie B2/C1) i jednym z języków obowiązujących w kraju, w którym studiujesz;
 • Masz możliwość wzięcia udziału w obowiązkowym jednodniowym szkoleniu w październiku 2023 r.;
 • Jesteś studentem/studentką i podczas udziału w programie będziesz zarejestrowany i obecny na Uczelni (październik 2023 r. – wrzesień 2024 r.).

Zapraszamy do aplikowania do programu Programu Ambasadorskiego "EU Careers". 

W ramach programu uczestnik:

 • Otrzyma szczegółowe informacje na temat możliwości zatrudnienia w instytucjach UE, aby móc je rozpowszechniać wśród studentów na swojej uczelni,
 • Nawiąże owocną współpracę ze studentami z całej Europy,
 • Zdobędzie doświadczenie zawodowe, które uatrakcyjni jego CV,
 • Rozwinie umiejętności w dziedzinie wystąpień publicznych, marketingu i zasobów ludzkich,
 • Weźmie udział w pełnowymiarowym szkoleniu przygotowawczym, a przez cały czas udziału w programie wspierać go będzie mentor,
 • Pozna wysokich rangą urzędników instytucji UE,
 • Otrzyma list polecający oparty na jego wynikach.

Obowiązki Ambasadora:

 1. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla studentów zainteresowanych pracą w instytucjach UE,
 2. Budowanie uniwersyteckich sieci współpracy i udzielanie informacji na temat pracy dla UE,
 3. Aktywna i stała obecność w internecie i mediach społecznościowych,
 4. Przygotowywanie prezentacji, uczestniczenie w uniwersyteckich targach pracy i podobnych wydarzeniach, poszukiwanie interesujących prelegentów,
 5. Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości zatrudnienia w instytucjach UE,
 6. Identyfikowanie grup docelowych i kontakty z mediami uniwersyteckimi,
 7. Tworzenie list mailingowych i rozpowszechnianie informacji na temat ofert pracy w instytucjach UE za pomocą odpowiednich kanałów informacyjnych.

Wymogi podstawowe:

 • Pełnienie roli ambasadora przez co najmniej dwie godziny tygodniowo;
 • Zorganizowanie co najmniej jednego wydarzenia bądź prezentacji lub udział w co najmniej jednym wydarzeniu bądź prezentacji związanymi z rolą ambasadora;
 • Regularna komunikacja ze swoim koordynatorem „EU Careers”;
 • Udział we wszystkich szkoleniach organizowanych online przez EPSO,  
 • Zapisywanie wykonanych zadań i regularne zdawanie relacji z ich realizacji, 
 • Doskonała komunikatywność i umiejętności w zakresie budowania sieci kontaktów, 
 • Gotowość do uczenia się i dzielenia informacjami, 
 • Dobre umiejętności organizacyjne, 
 • Dbałość o jakość i wydajność pracy.

Wymagane dokumenty:

 1. CV w formacie PDF wg wzoru Europass w języku polskim (pobierz) i angielskim (pobierz);
 2. Certyfikat lub inny dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2/C1 lub/i potwierdzenie doświadczenia/kwalifikacji posługiwania się tym językiem;
 3. Oświadczenie kandydata na Ambasadora, że w trakcie całego roku akad. 2023/2024 będzie kontynuował kształcenie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, tzn. np. nie planuje udziału w programie ERASMUS, czy też innych programach wymiany studenckiej (niespełnienie tego warunku praktycznie uniemożliwia pełnienie obowiązków studenta - ambasadora - reprezentanta danej uczelni).
 4. Klauzula informacyjna RODO - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów;
 5. Klauzula informacyjna RODO - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
 6. List motywacyjny w języku polskim zawierający krótkie uzasadnienie swojej aplikacji na funkcję Ambasadora UE.

Aplikuj do programu do dnia 20 marca 2023 r. W tym celu należy przesłać wymaganą dokumentację na adres: ckwa@ue.katowice.pl w temacie wiadomości wpisz: "Aplikacja - Ambasador Karier Unii Europejskiej 2023/2024".

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie.

Proces rekrutacji:

Komisja spośród aplikujących studentów wyłoni jedną osobę - Ambasadora Uczelni, a jego dokumenty aplikacyjne zostaną przesłane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

Spośród wszystkich wyłonionych przez uczelnie partnerskie studentów - Ambasadorów, KPRM wyróżni sześć osób, które wezmą udział w szkoleniu EPSO w Luksemburgu.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy