Zostań Ambassador4EUFuture i pomóż Europie usłyszeć głos młodych

Projekt "EUth Pages for Europe" to inicjatywa fundacji garagErasmus, która powstała by zwiększyć zaangażowanie młodych ludzi w kształtowanie przyszłości Unii Europejskiej. Działa on w ramach "Konferencji w sprawie przyszłości Europy" (w skrócie CoFoE), czyli serii debat i dyskusji prowadzonych przy aktywnym udziale obywateli Wspólnoty i mających na celu określenie priorytetów oraz wyzwań, przed jakimi stoi Europa.


Obrazek przedstawia dwie młode osoby

Projekt „EUth Pages for Europe” to inicjatywa fundacji garagErasmus, która powstała by zwiększyć zaangażowanie młodych ludzi w kształtowanie przyszłości Unii Europejskiej. Działa on w ramach „Konferencji w sprawie przyszłości Europy" (w skrócie CoFoE), czyli serii debat i dyskusji prowadzonych przy aktywnym udziale obywateli Wspólnoty i mających na celu określenie priorytetów oraz wyzwań, przed jakimi stoi Europa.

„EUth Pages for Europe” zakłada organizację lokalnych wydarzeń w każdym z państw członkowskich UE, w trakcie których oczekiwania i spostrzeżenia młodych ludzi w kwestii przyszłości Wspólnoty zostaną zgromadzone, a następnie opublikowane w opracowaniu skierowanym do osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki europejskiej. Ambassadors4EUFuture, czyli młodzi wolontariusze z różnych państw Unii będą wspierać ten proces poprzez organizowanie debat w swoich miastach.

Dlaczego warto zostać ambasadorem?

  • Będziesz uczestniczył w szkoleniach z udziałem ekspertów, organizacji młodzieżowych, urzędników UE i posłów do PE;

  • Dowiesz się, jak organizować wydarzenia z udziałem lokalnych społeczności;

  • Zyskasz niepowtarzalną okazję do szerzenia idei proeuropejskich i odegrasz kluczową rolę w debacie decydującej o losach Wspólnoty.

Przyszły ambasador powinien spełniać następujące wymagania:

  • Mieć ukończone 18 lat;

  • Posiadać proeuropejskie nastawienie. Udokumentowany udział w programach wymiany międzynarodowej, np.  Erasmus, jest mile widziany;

  • Sprawnie władać językiem ojczystym oraz dobrze posługiwać się językiem angielskim;

  • Ambasador musi zorganizować przynajmniej jedno wydarzenie na obszarze swojego kraju w ramach projektu. Jest to próg minimalny, ale im więcej wydarzeń będziesz w stanie zorganizować, tym lepiej;

  • Wykazać zaangażowanie do działania w projekcie.

Zainteresowani mogą zgłaszać swoją kandydaturę do 24 maja poprzez formularz.

Więcej informacji na temat projektu na stronie fundacji.