Projekty

Serdecznie zapraszamy studentów i absolwentów naszej Uczelni do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach, warsztatach i spotkaniach organizowanych przez nasze Biuro w ramach licznych projektów.

Zapraszamy do udziału w projekcie "Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach." [kliknij tutaj]

 

I roku II stopnia studiów stacjonarnych na kierunku: Ekonomii, Logistyki (wydział Zarządzania oraz Ekonomii), Analityki gospodarczej, Finansów i Rachunkowości,  w ramach projektu „Blisko – Międzynarodowo - Przez całe życie”. 

Uwaga:

Stażysta w umowie o staż oświadcza, że:

- nie pozostaje z podmiotem przyjmującym na staż w stosunku pracy ani stosunku wynikającym z umowy cywilno-prawnej,

- nie jest właścicielem podmiotu przyjmującego na staż ani nie zasiada w organach zarządzających podmiotem przyjmującym na staż,

- nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z właścicielem podmiotu przyjmującego na staż, z żadną z osób zasiadających w organach zarządzających podmiotem przyjmującym na staż ani z opiekunem stażysty wyznaczonym przez podmiot przyjmujący na staż.

 BAZA FIRM (KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Nasze cykliczne projekty autorskie

Akademia Kariery -  projekt mający na celu przygotowanie studentów i absolwentów do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy. Tematyka warsztatów porusza istotne problemy, na które studenci i absolwenci napotykają poszukując pracy lub już w jej trakcie. 

Planowane terminy realizacji projektu Akademia Kariery (35 i 36 edycja): 27-30.11.2017 oraz 18-24.04.2018.

 

Akademia Biznesu - cykl szkoleń, warsztatów i spotkań mających na celu poszerzenie wiedzy studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z zakresu samozatrudnienia.

Planowane terminy realizacji projektu Akademia Biznesu (14 i 15 edycja) w roku akademickim 2017/18: 23-26.10.2017 oraz 19-22.03.2018.

 

Cykl Spotkań Edukacyjno-Doradczych to nowy projekt Biura Współpracy z Gospodarką i Absolwentami, którego celem jest wsparcie studentów i absolwentów Uniwersytetu w funkcjonowaniu na rynku pracy. Realizacja kolejnych spotkań planowana jest na pierwsze środy/czwartki kwartału.

Planowane terminy realizacji spotkań w roku akademickim 2017/18: 12.10.2017, 10.01.2018, 11.04.2018.

SZCZEGÓŁY

Informacje o bieżących działaniach realizowanych w ramach projektów edukacyjno-doradczych publikujemy: