Projekty

Serdecznie zapraszamy studentów i absolwentów naszej Uczelni do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach, warsztatach i spotkaniach organizowanych przez nasze Biuro w ramach licznych projektów.

Zapraszamy do udziału w projekcie "Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. " [kliknij tutaj]

STAŻE DLA STUDENTÓW

II edycja

od 20.04 trwa nabór na staże dla studentów

Dokumenty (dostępne na stronie https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/badania-i-rozwoj/projekty/projekty-w-trakcie-realizacji/power-bmp/studenci/staze-u-pracodawcow.html)

  • DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
  • KARTA UCZESTNIKA PROJEKTU
  • OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

należy przesłać pocztą na adres biura (Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 1 Maja 50, 40-287 Katowice) lub dostarczyć do siedziby Biura (po ustaniu sytuacji epidemiologicznej) 

 

  staż musi zakończyć się

nie później niż 30.09.2020

 Jeśli studiujesz na I roku studiów stacjonarnych II stopnia
na kierunku:

Ekonomia,

Analityka gospodarcza,

Finanse i Rachunkowość,

Finanse menedżerskie

 

zapraszamy Cię w ramach projektu "Blisko – Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”
 do udziału w płatnym stażu.

 

 Wszelkie informacje na stronie Projektu

Student sam może znaleźć firmę, w której będzie odbywał staż lub może skorzystać z bazy firm 

BAZA FIRM (KLIKNIJ TUTAJ)

PAMIĘTAJ ABY PRZED ZGŁOSZENIEM SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ!!! 

Uwaga:

Stażysta w umowie o staż oświadcza, że:

  • nie pozostaje z podmiotem przyjmującym na staż w stosunku pracy ani stosunku wynikającym z umowy cywilno-prawnej,
  • nie jest właścicielem podmiotu przyjmującego na staż ani nie zasiada w organach zarządzających podmiotem przyjmującym na staż,
  • nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z właścicielem podmiotu przyjmującego na staż, z żadną z osób zasiadających w organach zarządzających podmiotem przyjmującym na staż ani z opiekunem stażysty wyznaczonym przez podmiot przyjmujący na staż. 

Nasze cykliczne projekty autorskie

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO?

Informacje o bieżących działaniach realizowanych w ramach projektów edukacyjno-doradczych publikujemy: