Projekty

Serdecznie zapraszamy studentów i absolwentów naszej Uczelni do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach, warsztatach i spotkaniach organizowanych przez nasze Biuro w ramach licznych projektów.

Zapraszamy do udziału w projekcie "Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. " [kliknij tutaj]

STAŻE DLA STUDENTÓW

II edycja: styczeń - wrzesień 2020

 

I edycja - 2019 rok

 Jeśli studiujesz na I roku studiów stacjonarnych II stopnia
na kierunku:

Logistyka (Wydział Ekonomii),

Ekonomia,

Logistyka (Wydział Zarządzania),

Analityka gospodarcza,

Finanse i Rachunkowości

zapraszamy Cię w ramach projektu "Blisko – Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”
 do udziału w płatnym stażu.

 

 Wszelkie informacje na stronie Projektu

Student sam może znaleźć firmę, w której będzie odbywał staż lub może skorzystać z bazy firm 

BAZA FIRM (KLIKNIJ TUTAJ)

PAMIĘTAJ ABY PRZED ZGŁOSZENIEM SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ!!! 

Uwaga:

Stażysta w umowie o staż oświadcza, że:

- nie pozostaje z podmiotem przyjmującym na staż w stosunku pracy ani stosunku wynikającym z umowy cywilno-prawnej,

- nie jest właścicielem podmiotu przyjmującego na staż ani nie zasiada w organach zarządzających podmiotem przyjmującym na staż,

- nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z właścicielem podmiotu przyjmującego na staż, z żadną z osób zasiadających w organach zarządzających podmiotem przyjmującym na staż ani z opiekunem stażysty wyznaczonym przez podmiot przyjmujący na staż.

 

 

 

Nasze cykliczne projekty autorskie

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO?

Informacje o bieżących działaniach realizowanych w ramach projektów edukacyjno-doradczych publikujemy: