Projekty

Serdecznie zapraszamy studentów i absolwentów naszej Uczelni do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach, warsztatach i spotkaniach organizowanych przez nasze Biuro w ramach licznych projektów.

Nasze cykliczne projekty autorskie

Akademia Kariery - projekt mający na celu przygotowanie studentów i absolwentów do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy. Tematyka warsztatów porusza istotne problemy, na które studenci i absolwenci napotykają poszukując pracy lub już w jej trakcie.

Najbliższa, 35. Akademia Kariery: 27-30.11.2017.

 

Akademia Biznesu - cykl szkoleń, warsztatów i spotkań mających na celu poszerzenie wiedzy studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z zakresu samozatrudnienia.

Najbliższa, 14. Akademia Biznesu: 23-26.10.2017.