Projekty

Serdecznie zapraszamy studentów i absolwentów naszej Uczelni do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach, warsztatach i spotkaniach organizowanych przez nasze Biuro w ramach licznych projektów.

Nasze cykliczne projekty autorskie

Akademia Kariery -  projekt mający na celu przygotowanie studentów i absolwentów do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy. Tematyka warsztatów porusza istotne problemy, na które studenci i absolwenci napotykają poszukując pracy lub już w jej trakcie. 

Najbliższa, 35. Akademia Kariery: 27-30.11.2017.

 

Akademia Biznesu - cykl szkoleń, warsztatów i spotkań mających na celu poszerzenie wiedzy studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z zakresu samozatrudnienia.

Najbliższa, 14. Akademia Biznesu: 23-26.10.2017.

 

Cykl Spotkań Edukacyjno-Doradczych to nowy projekt Biura Współpracy z Gospodarką i Absolwentami, którego celem jest wsparcie studentów i absolwentów Uniwersytetu w funkcjonowaniu na rynku pracy. Realizacja kolejnych spotkań planowana jest na pierwsze środy/czwartki kwartału.

Planowane terminy realizacji spotkań w roku akademickim 2017/18: 12.10.2017, 10.01.2017, 11.04.2017.

SZCZEGÓŁY

Informacje o bieżących działaniach realizowanych w ramach projektów edukacyjno-doradczych publikujemy: