Projekty

Serdecznie zapraszamy studentów i absolwentów naszej Uczelni do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach, warsztatach i spotkaniach organizowanych przez nasze Biuro w ramach licznych projektów.

Zapraszamy do udziału w projekcie "Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. " [kliknij tutaj]

 

I roku II stopnia studiów stacjonarnych na kierunku: Ekonomii, Logistyki (wydział Zarządzania oraz Ekonomii), Analityki gospodarczej, Finansów i Rachunkowości,  w ramach projektu „Blisko – Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”. 

Od 13 maja do 22 maja 2019 r. trwa nabór na staże dla studentów

 Wszelkie informacje na stronie Projektu

PAMIĘTAJ ABY PRZED ZGŁOSZENIEM SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ!!! 

 BAZA FIRM (KLIKNIJ TUTAJ)    

Uwaga:

Stażysta w umowie o staż oświadcza, że:

- nie pozostaje z podmiotem przyjmującym na staż w stosunku pracy ani stosunku wynikającym z umowy cywilno-prawnej,

- nie jest właścicielem podmiotu przyjmującego na staż ani nie zasiada w organach zarządzających podmiotem przyjmującym na staż,

- nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z właścicielem podmiotu przyjmującego na staż, z żadną z osób zasiadających w organach zarządzających podmiotem przyjmującym na staż ani z opiekunem stażysty wyznaczonym przez podmiot przyjmujący na staż.

 

 

 

Nasze cykliczne projekty autorskie

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO?

Informacje o bieżących działaniach realizowanych w ramach projektów edukacyjno-doradczych publikujemy: