Przejdź do menu Przejdź do treści

Osoby o szczególnych potrzebach na rynku pracy

Wiele instytucji i podmiotów trzeciego sektora (fundacje i stowarzyszenia), realizują działania, wspierające studentów i absolwentów,ze szczególnymi potrzebami, w wejściu na otwarty rynek pracy.

Instytucją wspierającą Osoby z Niepełnosprawnością na rynku pracy jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze swoimi 16 oddziałami w całej Polsce. Jego misją jest ułatwianie osobom z niepełnosprawnością pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Wykaz instytucji i form wsparcia osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnością, znajduje się na stronie internetowej Funduszu, pod poniższymi linkami:

Fundacje realizują również projekty dedykowane studentom i absolwentom ze szczególnymi potrzebami, wchodzącym na rynek pracy. Lista fundacji i stowarzyszeń zaangażowanych w działania tych przedsięwzięć znajduje się pod linkiem: pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-abso/absolwent-konkursy/konkursy-realizowane-obecnie/lista-podmiotow-realizujacych-program-absolwent

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami (biuro karier) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w ramach autorskich projektów edukacyjno-doradczych (Akademia Kariery, Akademia Biznesu) również organizuje szkolenia, warsztaty, spotkania w których mogą brać udział osoby niepełnosprawne, podejmujące również tematy związane z zatrudnianiem osób ze szczególnymi potrzebami na otwartym rynku pracy.

Dynamiczny rynek pracy i zachodzące na nim zmiany zwiększają możliwości znalezienia pracy na otwartym rynku, jednocześnie obalając mit o wybranych sektorach gospodarczo-usługowych, w których pracę mogą znaleźć osoby z niepełnosprawnością. Coraz więcej instytucji z sektora publicznego, jak i podmiotów prywatnych, otwiera się na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością o odpowiednich kompetencjach i kwalifikacjach.  

Biuro karier, dzięki współpracy i relacjom ze światem biznesu (w tym absolwentami), oferuje studentom i absolwentom:

 • aktualne oferty rekrutacyjne (praca, praktyki, staże, itd.) pozyskane bezpośrednio od pracodawców:www.ue.katowice.pl/studenci/twoja-kariera/oferty-rekrutacyjne.html
 • stałe oferty praktyk u Partnerów Programu Krajowych Praktyk Studenckich:www.ue.katowice.pl/jednostki/centrum-karier-i-wspolpracy-z-absolwentami/wspolpraca-w-zakresie-praktyk-studenckich/baza-ofert-praktyk.html
 • bezpłatne szkolenia, warsztaty, spotkania w ramach cyklicznych, autorskich projektów edukacyjno-doradcze tj.:
  • Akademia Kariery – celem projektu jest przygotowanie studentów i absolwentów do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy oraz wsparcie w rozwoju kompetencji miękkich. Tematyka warsztatów porusza istotne problemy, na które studenci i absolwenci napotykają poszukując pracy lub już w jej trakcie,
  • Akademia Biznesu – celem projektu jest  poszerzenie wiedzy studentów i absolwentów z zakresu zakładania i prowadzenia firm, a także rozwoju kompetencji przedsiębiorczych. W ramach tego projektu organizowane są wydarzenia podejmujące tematykę zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
 • projekty, które realizuje w partnerstwie, m.in. Program Corporate Readliness Certificate (CRC), którego organizatorami są liczące się na rynku firmy, takie jak: IBM Client Innovation Center Wrocław & Katowice (obecnie: kyndryl), ING Tech Poland, Accenture, a od 8. edycji również Ernst & Young (EY),
 • informacje o bezpłatnych przedsięwzięciach umożliwiających podniesienie kwalifikacji zawodowych, które pozyskuje i udostępnia na swoim fanpage’u „Twoja Kariera - UE Katowice” (@TwojaKarieraUE): www.facebook.com/TwojaKarieraUE,
 • inspirujące ścieżki karier i wywiady z Absolwentami pracującymi na różnych stanowiskach, w różnych firmach i instytucjach / prowadzącymi własne firmy,

…i wiele innych działań.

 

Serdecznie zapraszamy do obserwowania nas i korzystania z wyników naszej pracy.

 

Więcej informacji:

 

Opracowała dr Monika Kućmierczyk, Tamara Sołtysiak

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca