Koło Naukowe Marketingu "Meritum"

Koło Naukowe Marketingu "Meritum" działa przy Katedrze Badań Rynkowych i Marketingowych.

Opiekunem naukowym koła jest prof. UE dr hab. Zbigniew Spyra, zbigniew.spyra@ue.katowice.pl

W roku akademickim 2022/2023 w skład Zarządu Koła wchodzą:

 • Przewodniczący - mgr Marek Czekajski, meritum@uekat.pl 
 • Wiceprzewodniczący - Piotr Królak
 • Sekretarz - Oleksandra Sharovska

Nadchodzące wydarzenie - IX Ogółnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa

Zaczynamy zapisy na IX OSDKN " „Nowe media i technologie w komunikacji marketingowej”!

Referaty mogą dotyczyć następujących obszarów:

 • wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji w komunikacji marketingowej,
 • mobilny content marketing i mobilny e-commerce,
 • social media marketing,
 • digital marketing.

Kiedy: 26 kwietnia 2023 od 09:00-16:00 ONLINE

Forma: prezentacja 15-minutowa

Chętni do udziału czynnego proszeni są o wypełnienie przesłanego formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do 31.03.2023 r. a także o przesłanie towarzyszącej wystąpieniu prezentacji w pliku pdf do dnia 22.04.2023 r. na adres e-mail: knmmeritumrejestracja@gmail.com .

Link do plików zgłoszeniowych oraz RODO: 

drive.google.com/drive/folders/1jRU4AdTrrtKsZGuevexoaqLILXxRv_pZ 

Cele koła

 • zdobywanie wiedzy merytorycznej i praktycznej z wszelkich dziedzin nauki i życia powiązanych z rynkiem,
 • poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu marketingu oraz wykorzystania nowych mediów i technologii w marketingu
 • rozwój zdolności menedżerskich, doskonalenie umiejętności pracy zespołowej,
 • popularyzacja marketingu wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego,
 • promowanie dobrego imienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedr Marketingowych, koła i jego członków.

Roczny plan pracy koła na rok 2022-2023

 • Prezentacje problematyki marketingu dla uczniów szkół średnich w szkołach na terenie województwa śląskiego (2-3 wykłady)
 • Organizacja dwóch wyjazdów studyjnych do wybranego podmiotu lub instytucji połączonego z warsztatem kreatywnym dot. budowy strategii komunikacji marketingowej
 • Organizacja IX Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej
 • Organizacja dwóch wydarzeń w cyklu "Spotkania z praktykami"
 • Publikacja artykułów członków KNM “Meritum” o problematyce marketingowej w czasopismach recenzowanych lub monografiach po konferencji
 • Prace organizacyjne związane z realizacją pomysłu na platformę edukacyjną
 • Wydanie monografii naukowej jako efektu IX Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Nowe media i technologie w komunikacji marketingowej”

Najważniejsze osiągnięcia i zrealizowane projekty w roku akademickim 2021/22:

 • przygotowanie wniosku w ramach kolejnej edycji programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” pt. „Systemowe produkty turystyki kulturowej jako narzędzia promocji jednostek samorządu terytorialnego”. Wniosek dotyczył stworzenia teoretycznego modelu decyzyjnego w celu jego implementacji w podmiotach, instytucjach związanych z kulturą i turystyką, wykorzystania narzędzi wspierających podejmowanie wielokryterialnych decyzji w procesie tworzenia produktu turystyki kulturowej dotyczącego dziedzictwa postindustrialnego oraz rozwiązania technicznego stanowiącego wirtualną, multimedialną odsłonę nowopowstałego takiego produktu;
 • zgłoszenie – do konkursu „StRuNa” w kategorii „Projekt Roku” – VII Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej;
 • udział i przedstawienie prezentacji o KNM „Meritum” podczas Sympozjum Kół Naukowych „Biznes i nauka w czasach pandemii – wnioski, wyzwania, szanse i zagrożenia” w dniu 27.01.2022;
 • przygotowań merytorycznych, organizacyjnych, technicznych i kadrowych VIII Studencko- Doktoranckiej Konferencji Naukowej, która odbyła się w dniu 24.06.2022 r. Konferencja pod tytułem „Nowe media i technologie w komunikacji marketingowej” po raz drugi odbyła się w trybie online;
 • przygotowanie merytoryczne, organizacyjne, techniczne i kadrowe I Uczelnianego Sympozjum Kół Naukowych, które odbyło się w dniu 07.04.2022 r.;
 • przedstawienie zagadnień związanych z marketingiem i z działalnością Koła za pomocą spotkania stacjonarnego w Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego w Siemianowicach Śląskich;
 • udział w badaniu online dotyczącym analizy kompetencji i kwalifikacji w sektorze komunikacji marketingowej w dniu 02.06.2022 r. Projekt realizowała firma Danae sp. z o.o. na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych. Jego celem była identyfikacja kompetencji i kwalifikacji potrzebnych do wykonywania zadań i czynności zawodowych w obszarze komunikacji marketingowej;
 • wystąpienie dwóch członków Koła z referatami podczas VIII Ogólnopolskiej Studencko- Doktoranckiej Konferencji Naukowej w dniu 24.06.2022 r.;
 • stworzenie koncepcji platformy edukacyjnej w obszarze mediów, która obejmowałaby przygotowanie platformy, która pod względem wizualnym to przypominałoby witrynę: www.theodinproject.com ; platforma polegałaby na tym, że użytkownik przechodzi przez kolejne etapy przygotowanych treści, a także posiadałaby moduł blogowy, gdzie regularnie byłby publikowane treści przez członków zespołu projektowego;
 • wystąpienie online Przewodniczącego Koła z referatem „FITradeoff Based Analysis of Cultural Tourism Products Regarding Post-industrial Heritage in Czeladź Commune in Poland” podczas Third Innovation for Systems Information and Decision Meeting, INSID 2021, Virtual Event, December 1-3, 2021;

Publikacje naukowe członków koła w roku akademickim 2021/22

 • przygotowanie do wydania monografii naukowej jako efektu VIII Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Nowe media i technologie w komunikacji marketingowej”;
 • przygotowanie przez Przewodniczącego Koła artykułu „Kody QR w promowaniu dziedzictwa kulturowego na przykładzie Miasta Czeladź” do publikacji w monografii pokonferencyjnej;
 • opublikowanie przez Przewodniczącego Koła w czasopiśmie „Multiple Criteria Decision making” vol. 15, artykułu pt. „Creating a new cultural tourism product related to local post- industrial heritage as a multiple criteria decision aiding problem”;
 • opublikowanie przez Przewodniczącego Koła jako współautora rozdziału pt. „FITradeoff Based Analysis of Cultural Tourism Products Regarding Post-industrial Heritage in Czeladź Commune in Poland” w publikacji: Innovation for Systems Information and Decision, A.T. de Almeida, D.C. Morais (Eds.), LNBIP 435, Springer.

Organizacja wyjazdów studyjnych m.in.:

 • Wyjazd do Murcek – „Szlakiem Kolonii Górniczej Murcki” – w celu zapoznania się z zasadami tworzenia oraz zarządzania atrakcjami edukacyjno turystycznymi.
 • Wyjazd do Żywca – zapoznanie się z możliwościami wykorzystania dziedzictwa kulturowego Żywca w strategii promocji i rozwoju miasta.
 • Wyjazd do kopalni Guido – zapoznanie się z unikatowym w skali europejskiej obiektem na Szlaku Zabytków Techniki woj. śląskiego oraz sposobami jego zarządzania i kreowania wizerunku.
 • Wyjazd studyjny do Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych. Wyjazd odbył się na zaproszenie władz Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych.
 • Wyjazd studyjny do Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi – obiektu będącego częścią Szlaku Zabytków Techniki w dniu 27.05.2022;

Organizacja spotkań, wykładów i warsztatów m.in.:

 • Z Karoliną Valim, która razem z mężem Paulo Valim prowadzą firmę produkującą i sprzedającą kursy online, a także pomagającą budować biznesy online innym twórcom. Paolo Valim jest ambasadorem YouTube EDU i szkoli internetowych twórców m.in w YouTube Space w Rio de Janeiro. 
 • Z Jakubem Piwnikim –menedżerem d.s komunikacji w firmie Brainly.pl. 
 • Z Danielem Janiszewskim (CEO) i Justyną Toros (Dyrektor operacyjny) z Agencji Marketingu Internetowego Testimo.
 • Z Moniką Krzykawską - marketing menedżerem Katowice Airport.
 • Z Anną Gruszczyńską - Radecką z Panda Group.

Członkowie koła w studenckim projekcie od Fundacji DKMS

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w dniach 6,7,8 oraz 10 grudnia odbyła się akcja Helpers’ Generation, która polegała na rejestracji potencjalnych dawców szpiku pod patronatem Fundacji DKMS. Jest to ogólnopolski studencki projekt, który od 2013 zrzesza studentów w całej Polsce wokół idei dawstwa szpiku. W tegorocznej edycji projektu wzięło udział ponad 50 uczelni z całej Polski, w tym UE Katowice. W skład liderów koordynujących projekt na naszej Uczelni wchodziła Beata Kropielnicka, Patryk Krawczuk oraz Wiceprzewodniczący Koła Naukowego Marketingu “Meritum” Piotr Królak. Zaangażowanych zostało również wielu innych studentów naszego Uniwersytetu, którzy pomagali liderom, w tym Sekretarz Koła Naukowego Marketingu “Meritum” Oleksandra Sharovska.

Przez cztery bardzo intensywne dni wspólnymi siłami wolontariuszy i liderów udało się zarejestrować 261 potencjalnych dawców szpiku, co dało drugi najlepszy wynik w całej Polsce pod względem ilości zarejestrowanych osób na jednej uczelni. Inicjatywa ta pokazuje, że każdy może zaangażować się w czynienie dobra. Dzięki temu projketowi wiele osób zacieśniło więzi znajomości i zdobyło bardzo cenne doświadczenia na przyszłość. 

Każdy potencjalny zarejestrowany dawca, to być może jedno uratowane ludzkie życie.   

Kontakt:

E-mail: meritum@uekat.pl 

Do góry