Koło Naukowe Marketingu "Meritum"

Koło Naukowe Marketingu "Meritum" działa przy Katedrze Badań Rynkowych i Marketingowych.

Opiekunem naukowym koła jest dr Zbigniew Spyra.

W roku akademickim 2016/17 w skład Zarządu Koła wchodzą:

 • Przewodniczący NKM - 
 • Wiceprzewodniczący NKM - 
 • Sekretarz NKM - 

W roku akademickim 2015/16  w skład Zarządu Koła wchodziły następujące osoby: 

 • Przewodnicząca NKM –Dominika Szymocha
 • Wiceprzewodnicząca NKM – Paweł Pilaszek
 • Sekretarz NKM – Mateusz Chełmiński

Cele koła

 • zdobywanie wiedzy merytorycznej i praktycznej z wszelkich dziedzin nauki i życia powiązanych z rynkiem,
 • poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu marketingu,
 • rozwój zdolności menedżerskich, doskonalenie umiejętności pracy zespołowej,
 • popularyzacja marketingu wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego,
 • promowanie dobrego imienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedr Marketingowych, koła i jego członków.

Swoje cele koło realizuje poprzez:

 • współudział w badaniach prowadzonych przez Katedry Marketingowe,
 • współpracę z organizacjami i kołami naukowymi Uniwersytetu Ekonomicznego i innych uczelni, również zagranicznych,
 • uczestnictwo w konferencjach, seminariach i szkoleniach z zakresu marketingu i dyscyplin związanych z marketingiem,
 • organizowanie konferencji, wyjazdów studyjnych i wykładów dla członków koła oraz innych studentów,
 • współpracę z agencjami marketingowymi, przedstawicielami działów marketingu firm polskich i zagranicznych,
 • prowadzenie projektów badawczych i badań marketingowych, zarówno w charakterze samokształceniowym, jak i współpracy z praktyką.

Najważniejsze osiągnięcia i zrealizowane projekty:

 • Organizacja w latach 2013, 2014, 2015 Międzynarodowej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Nowe media i technologie w komunikacji marketingowej.
 • Współpraca ze Śląską Organizacją Turystyczną przy realizacji badań metodą Mystery Shopping Punktów Informacji Turystycznej w województwie śląskim. Badania miały na celu identyfikację poziomu jakości obsługi klienta w obiektach IT,
 • Udział w I Studenckiej Konferencji Naukowej we Wrocławiu, organizowanej przez Wyższą Szkołę Bankową. Tematem konferencji były „Współczesne metody promocji w turystyce”. Członkowie NKM „Meritum” przygotowali i przedstawili artykuły będące wynikiem badań własnych,
 • Udział w Polsko-Czeskim Studenckim Sympozjum Naukowym w Szklarskiej Porębie. Tematem Sympozjum była „Turystyka Społeczna. Stan i perspektywy rozwoju w Polsce i Republice Czeskiej”. Podczas konferencji zostały zaprezentowane referaty członków NKM „Meritum”,
 • Udział w Konferencji organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, w której uczestnikami byli m.in. właściciele/zarządcy obiektów Szlaku Zabytków Techniki, a jej celem było przedstawienie problemów związanych z funkcjonowaniem SZT. Członek NKM „Meritum” prezentował podczas konferencji wyniki badań własnych zrealizowanych przez koło,
 • Realizacja własnego projektu badawczego, polegającego na przeprowadzeniu badań marketingowych z wykorzystaniem koncepcji badawczej Mystery Shopping w obiektach Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego. Badania te miały na celu identyfikację poziomu jakości obsługi klienta w obiektach SZT,
 • Udział w Ogólnopolskim Sympozjum Kół Naukowych "Działania marketingowe na nowych rynkach". Celem sympozjum było nawiązanie współpracy pomiędzy kołami naukowymi z całego kraju oraz zdobycie praktycznej wiedzy z dziedziny marketingu,
 • Udział i zajęcie pierwszego miejsce w konkursie na najlepszy referat w II Międzynarodowej Konferencji Studenckiej nt.: "450 dni do Euro 2012 – czy jesteśmy gotowi?". Konferencja była organizowana przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu we współpracy z Międzynarodowymi Targami Turystycznymi we Wrocławiu.

Organizacja wyjazdów studyjnych m.in.:

 • Wyjazd do Murcek – „Szlakiem Kolonii Górniczej Murcki” – w celu zapoznania się z zasadami tworzenia oraz zarządzania atrakcjami edukacyjno turystycznymi,
 • Wyjazd do Żywca – zapoznanie się z możliwościami wykorzystania dziedzictwa kulturowego Żywca w strategii promocji i rozwoju miasta,
 • Wyjazd do kopalni Guido – zapoznanie się z unikatowym w skali europejskiej obiektem na Szlaku Zabytków Techniki woj. śląskiego oraz sposobami jego zarządzania i kreowania wizerunku.

Organizacja spotkań, wykładów i warsztatów m.in.:

 • z Panią Teresą Buczak – wicedyrektorem Departamentu Planowania Marketingowego Polskiej Organizacji Turystycznej, a także m.in. członkiem zespołu opracowującego rachunek satelitarny turystyki dla Polski. Wykład połączony z warsztatami dotyczył: „Praktycznego zastosowania badań marketingowych w turystyce”,
 • z Panią Anną Cichońską – doradcą w Departamencie Planowania Marketingowego POT na temat „Polski jako atrakcyjnej destynacji turystycznej – kreowanie wizerunku kraju w działalności POT”, spotkanie połączone z warsztatami kreatywnymi „Brief marketingowy czyli od pomysłu do realizacji”,
 • z Panem Marcinem Franke – podróżnikiem, pomysłodawcą m.in. Festiwalu Slajdów Podróżniczych w Katowicach, Miejskiego Rajdu Przygodowego w Katowicach, a także współzałożycielem Śląskiego Stowarzyszenia Podróżniczego "Garuda",
 • z Panem Piotrem Tatarą – dyrektorem Biura Projektu „Promujmy Polskę Razem” na temat promocyjnego rejsu żaglowcem Fryderyk Chopin oraz kreatywnej promocji Polski za granicą,
 • z Panem Bartłomiejem Walasem – wiceprezesem Polskiej Organizacji Turystycznej na temat współczesnego postrzegania promocji miejsca docelowego.

Stała współpraca z naszymi partnerami z biznesu oraz sektora publicznego m.in.:

 • TNS Polska o. w Katowicach,
 • Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego,
 • Śląska Organizacja Turystyczna,
 • Grupa Eskadra prowadzącą działania w zakresie reklamy i marketingu,
 • Silesia Events – firma zajmująca się organizacją imprez.

Do góry