Stypendia i pomoc materialna

Możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej naszej uczelni mają studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Studenci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji mogą liczyć na dodatkowe formy pomocy materialnej.

Więcej informacji