Zniżki na rok akademicki 2017/2018

Z myślą o naszych studentach przygotowaliśmy dogodne zniżki:

1) zniżka 100 zł w przypadku jednorazowej wpłaty za cały semestr:

  • do 15 października w semestrze zimowym,
  • do 28 lutego w semestrze letnim;

2) upust 20% czesnego:

  • za I semestr studiów II stopnia dla absolwentów studiów I stopnia na UE Katowice*,
  • za I semestr studiów dla studentów, którzy podejmą decyzję o przeniesieniu się ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne.

3) zniżki za szybką decyzję:

  • 200 zł dla osób, które nie dostały się na studia stacjonarne I stopnia i do 31 lipca zarejestrują się i złożą dokumenty na studia niestacjonarne I stopnia,
  • 300 zł dla osób, które nie dostały się na studia stacjonarne II stopnia i do 29 września zarejestrują się i złożą dokumenty na studia niestacjonarne II stopnia.

*w kolejnych semestrach upust 20% czesnego może zostać utrzymany pod warunkiem uzyskania przez studenta średniej ocen za poprzedni semestr nie niższej niż 4,3.