Zniżki na rok akademicki 2017/2018

Z myślą o naszych kandydatach przygotowaliśmy dogodne zniżki:

1) zniżka 100 zł w przypadku jednorazowej wpłaty za cały semestr*:

  • do 15 października w semestrze zimowym,
  • do 28 lutego w semestrze letnim;

2) upust 20% czesnego:

  • za I semestr studiów II stopnia dla absolwentów studiów I stopnia na UE Katowice**,
  • za I semestr studiów dla studentów, którzy podejmą decyzję o przeniesieniu się ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne.

*zniżka dotyczy kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia w roku akademickim 2017/2018;

**w kolejnych semestrach upust 20% czesnego może zostać utrzymany pod warunkiem uzyskania przez studenta średniej ocen za poprzedni semestr nie niższej niż 4,3.

Podstawy prawne i dodatkowe informacje dotyczące opłat za studia dostępne są na stronie.