Zniżki na rok akademicki 2018/2019

Z myślą o naszych kandydatach przygotowaliśmy dogodne zniżki:

1. Zniżka 100 zł w przypadku jednorazowej wpłaty za cały semestr*:

  • do 15 października w semestrze zimowym,
  • do 28 lutego w semestrze letnim;

*zniżka dotyczy kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia niestacjonarne w roku akademickim 2018/2019. 

2. Upust 20% czesnego:

  • za I semestr studiów II stopnia dla absolwentów studiów I stopnia na UE Katowice**,
  • za I semestr studiów dla studentów, którzy podejmą decyzję o przeniesieniu się ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne.

**w kolejnych semestrach upust 20% czesnego może zostać utrzymany pod warunkiem uzyskania przez studenta średniej ocen za poprzedni semestr nie niższej niż 4,3. 

4. Zniżka 300 zł dla kandydatów na I i II stopień studiów niestacjonarnych, którzy złożą dokumenty do 10 lipca br.  

4. Zniżka 200 zł za szybką decyzję dla kandydatów, którzy nie dostali się na studia stacjonarne i złożą dokumenty na studia niestacjonarne w terminie***:

  • do 20 lipca (w przypadku kandydatów na studia I stopnia),
  • do 20 września (w przypadku kandydatów na studia II stopnia).

***zniżka dotyczy kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na studia stacjonarne w roku akademickim 2018/2019. 

Dodatkowe informacje dotyczące opłat za studia dostępne są na stronie studiów stacjonarnych.