Zniżki na rok akademicki 2020/2021

Z myślą o naszych kandydatach przygotowaliśmy dogodne zniżki:

1. Zniżka 100 zł w przypadku jednorazowej wpłaty za cały semestr*:

  • do 15 października** w semestrze zimowym,
  • do 28 lutego w semestrze letnim;

*zniżka dotyczy kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021.

**do 31 października dla studentów studiów niestacjonarnych przyjętych w roku akademickim 2020/2021 (Zarządzenie nr 114/20).

2. Upust 20% czesnego:

  • za I semestr studiów II stopnia dla absolwentów studiów I stopnia na UE Katowice***,
  • za I semestr studiów dla studentów, którzy podejmą decyzję o przeniesieniu się ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne.

***w kolejnych semestrach upust 20% czesnego może zostać utrzymany pod warunkiem uzyskania przez studenta średniej ocen za poprzedni semestr nie niższej niż 4,3. 

3. Jednorazowa zniżka 200 zł za szybką decyzję dla kandydatów, którzy nie dostali się na studia stacjonarne i złożą dokumenty na studia niestacjonarne w terminie****:

  • do 10 września (w przypadku kandydatów na studia I stopnia),
  • do 23 września (w przypadku kandydatów na studia II stopnia).

****zniżka dotyczy kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na studia stacjonarne w roku akademickim 2020/2021. 

4. Jednorazowa zniżka 300 zł za pierwszy semestr studiów dla kandydatów, którzy złożą dokumenty w terminie:

  • do 31 lipca (w przypadku kandydatów na studia II stopnia),
  • do 24 sierpnia (w przypadku kandydatów na studia I stopnia).


Polecamy zapoznanie się z dogodnymi formami opłat za studia.

Dodatkowe informacje dotyczące opłat dostępne są również na stronie studiów stacjonarnych.