Akademia Zwinnego Lidera

Młodzi ludzie stoją przez tablicą i przedstawiają swoje pomysły - burza mózgów.

dwa semestry (130 godzin)

Opis studiów

Studia podyplomowe Akademia Zwinnego Lidera to wyjątkowy program przygotowujący absolwenta do pełnienia roli lidera w samoorganizujących się zespołach, wyposażający lidera w portfel narzędzi, interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności oraz praktyczne rozwiązania problemów w pracy zespołów. Program studiów wynika z potrzeby zbudowania portfela wiedzy, doświadczeń i rozwiązań, które doskonale sprawdzają się w dynamicznym otoczeniu. Daje to pewność, że program studiów jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie podejściem zwinnym w zarządzaniu zespołami, charakteryzującym się brakiem scentralizowanej wiedzy i nadzoru menedżerów, a w których kluczowymi wartościami stają się rozwój, zaufanie oraz motywacja. 

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie przywództwa, rozwoju kompetencji menedżerskich, zarządzania zwinnymi projektami, samoorganizującymi zespołami oraz przygotowanie do prestiżowego, międzynarodowego certyfikatu: Professional Agile Leadership I oraz Professional Scrum Product Owner.

Adresaci

Studia przeznaczone są w szczególności dla wysoko wyspecjalizowanej i doświadczonej kadry liderów i menedżerów, którzy chcą zdobyć praktyczne umiejętność budowania zwinnych organizacji oraz zarządzania nimi. Osób, które chcą przygotować się do udziału w zwinnej transformacji, wypracować portfel umiejętności przywódczych oraz zdobyć kompetencje w zarządzaniu interdyscyplinarnymi, samoorganizującymi się zespołami, działającymi w warunkach permanentnej zmiany, niepewności oraz ryzyka. 

Szczególnie zapraszamy osoby, które chcą przygotować się do certyfikacji Professional Agile Leadership I oraz Professional Scrum Product Owner.

Korzyści

 • Przygotujemy Cię do pracy, jako lidera samoorganizującego się zespołu.

 • Przedstawimy Ci koncepcję pracy zespołowej.

 • Nauczymy Cię, jak tworzyć samoorganizujące się zespoły. Dowiesz się, jak w skuteczny sposób zdobywać zaufanie takiego zespołu oraz jak: adresować potrzeby członków zespołu projektowego, delegować uprawnienia i decyzje.
 • Dostarczymy Ci przegląd praktyk zarządzania zmianą i podpowiemy ci, jak zaprojektować strategię transformacji organizacji w stronę organizacji zwinnej.
 • Zrozumiesz, jak kultura organizacji, wartości wpływają na zdolność organizacji do korzystania ze zwinności, jakie wartości wnosi zwinność organizacji oraz co liderzy mogą zrobić, aby wspierać swoje zespoły, by pomóc im osiągnąć wyższą wydajność.
 • Dowiesz się również, jak zwinność usprawnia efektywność organizacji oraz jak skutecznie stymulować jej rozwój.
 • Weźmiesz udział w licznych warsztatach, w czasie których poznasz metody i narzędzie, takie jak Scrum, czy Agile.
 • Przygotujesz się do prestiżowych, międzynarodowych certyfikatów: Professional Agile Leadership I oraz Professional Scrum Product Owner.
 • Uzyskasz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

 • W ramach studiów przygotujesz się do międzynarodowych certyfikatów: Professional Agile Leadership I oraz Professional Scrum Product Owner.

Założenia studiów

Akademia zwinnego Lidera pozwala uczestnikom lepiej zrozumieć swoją organizację i stojące przed nią wyzwania oraz pokazuje, jakie metody i narzędzia wykorzystać, aby skuteczniej kierować jej rozwojem. 

Program Akademii Zwinnego Lidera to przede wszystkim umiejętności praktyczne niezbędne do zrozumienia oraz poznania zagadnień związanych ze zwinnym zarządzaniem organizacją oraz zwinnym przywództwem. 

Metody prowadzenia zajęć

Studia mają charakter praktyczny i prowadzone są w wykorzystaniem metod angażujących uczestników. Ponad 70% czasu w programie stanowią formy warsztatowe, w ramach których realizowane są m.in. zadania indywidualne oraz zespołowe, studia przypadków, projekty oraz gry zespołowe. Zajęcia prowadzone będą w formie niestacjonarnej lub zdalnej.

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Agile Leadership PAL  393
Metody i narzędzia Design Thinking  152
Narzędzia IT w pracy grupowej   

2

4

1
Planowanie i budżetowanie projektów   

1

5

1
5Prawne aspekty zarządzania projektem     421
6Przygotowanie do certyfikacji (ang.) 083
7/8RODO w praktyce lidera/Gry zespołowe (przedmiot do wyboru)  151
9Skuteczny lider 263
10Strategia efektywnej współpracy   242
11Wizualizacja danych261
12Komunikacja w zwinnym zespole262
13Zarządzanie ryzykiem261
14Zarządzanie zespołem projektowym    2103
15Zarządzanie zmianą   261
16Zwinne zarządzanie projektem262
17Zwinne zarządzenie produktem  4103
Razem329830

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie online w soboty i niedziele.

Kryteria ukończenia studiów

 • Minimum 70% obecności na zajęciach.

 • Zaliczenie poszczególnych modułów.
 • Egzamin/Obrona – egzamin ustny (uczestnik losuje 2 pytania sprawdzające jego poziom wiedzy teoretycznej wyniesionej z wykładów).

Kadra dydaktyczna

Praktycy z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zwinnymi projektami, trenerzy biznesu oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Kierownicy studiów

dr inż. Kamila Bartuś kamila.bartus@ue.katowice.pl

dr Kornelia Batko kornelia.batko@ue.katowice.pl 

Cena

Czesne w roku akademickim 2022/2023 

 • 3999 zł 3650 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Rejestracja na studia