Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych

Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych” umożliwiają zdobycie pożądanych na rynku pracy kwalifikacji niezbędnych do pełnienia w organizacji ról: Menedżera Bezpieczeństwa Informacji, Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Audytora Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według normy ISO 27001. Tematyka zajęć nawiązuje do bezpieczeństwa informacji w organizacjach, możliwości ochrony prawnej informacji i standardów zarządzania bezpieczeństwem informacji.


Liczba godzin: 184 godzin(y)
Czas trwania: 2 semestry
Jezyk wykładów: Język polski
Certyfikat: Z certyfikatem
Forma studiów: Stacjonarna
Miejsce studiów: Katowice
Cena: 4300 zł