Przejdź do menu Przejdź do treści

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych

Stolik z dwoma otwartymi laptopami. Widać ręce wprowadzające dane do jedno z nich

dwa semestry (184 godziny)

Opis studiów

Podstawowym celem studiów jest przygotowanie uczestników do pełnienia kierowniczych funkcji w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych, zgodnie z nowym rozporządzeniem (RODO) stosowanym od 25 maja 2018 r, oraz zapoznanie uczestników ze standardami zarządzania bezpieczeństwem informacji (norma ISO/IEC 27001, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie ciągłością działania, akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych i informacji niejawnych). Ukończenie studiów pozwoli na zdobycie wiedzy umożliwiającej wykonywanie funkcji Managera Bezpieczeństwa Informacji [MBI] lub Inspektora Ochrony Danych Osobowych [IODO] oraz Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji [ASZBI].

Adresaci

Studia skierowane są głównie do osób zajmujących się problematyką ochrony informacji i danych osobowych, a także do osób odpowiedzialnych w firmie za bezpieczeństwo, a więc:

 1. osób wyznaczonych do wykonywania funkcji administratora bezpieczeństwa informacji czy administratora danych osobowych,
 2. innych podmiotów mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi, w celu podniesienia kwalifikacji,
 3. absolwentów wyższych uczelni, wszystkich kierunków (szczególnie kierunki: prawo, administracja, zarządzanie, informatyka lub ekonomia),
 4. osób, które zamierzają pełnić funkcje Inspektora ochrony danych osobowych, Menedżera bezpieczeństwa informacji lub Audytora SZBI, pracowników działów personalnych i IT w urzędach administracji rządowej i samorządowej.

Studia podyplomowe są dedykowane również tym osobom, które myślą o przekwalifikowaniu się i pracy w działach związanych z ochroną danych osobowych.

Korzyści

Studia te dostarczają obszernej wiedzy i kompetencji wymaganych na stanowiskach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych. Przygotowują do fachowego wdrożenia i doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w różnych organizacjach oraz do profesjonalnego przeprowadzania audytów wewnętrznych. Dzięki studiom uczestnik zdobędzie kompetencje menedżerskie w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, co otworzy mu możliwości pracy i awansu w tym obszarze, a organizacja w której jest zatrudniony, będzie w mniejszym stopniu narażona na różne ryzyka związane z zarządzaniem informacją i ochroną danych. Istotnym walorem studiów jest możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających kwalifikacje do pełnienia ról: Menedżera Bezpieczeństwa Informacji, Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według normy ISO/IEC 27001.

Dokument końcowy (certyfikat i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Certyfikat potwierdzający uzyskane kompetencje, uznawane w Polsce i na świecie:

  • Menedżer Bezpieczeństwa Informacji lub
  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

wydany w języku polskim i angielskim, przez międzynarodową jednostkę certyfikującą TÜV NORD POLSKA.

Cena studiów zawiera jeden z dwóch certyfikatów do wyboru przez uczestnika tj. Menedżer Bezpieczeństwa Informacji lub Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

W ramach studiów istnieje możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów:

 • Menedżer Bezpieczeństwa Informacji (dodatkowa opłata 300 zł netto), jeżeli nie został wybrany wcześniej,
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych (dodatkowa opłata 300 zł netto), jeżeli nie został wybrany wcześniej,
 • Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001 (wariant audytor wewnętrzny: dodatkowa opłata 350 zł netto, wariant audytor wiodący: dodatkowa opłata 600 zł netto).

Warunkiem uzyskania certyfikatów jest zaliczenie odpowiednich egzaminów oraz wniesienie dodatkowych opłat za certyfikaty. Uzyskanie dodatkowych certyfikatów jest dobrowolne.

Założenia studiów

Studia Podyplomowe organizowane są we współpracy z firmą TÜV NORD Polska (Technischer Überwachungs-Verein / Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego) jedną ze spółek TÜV NORD GROUP, lidera w dziedzinie systemów zarządzania. Grupa TÜV NORD działa na terenie Europy, Ameryki, Azji i Płn. Afryki oraz Środkowego Wschodu, jest reprezentowana na większości światowych rynków, w 70 krajach świata.

Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawowe koncepcje zarządzania oraz główne akty prawne związane z bezpieczeństwem informacji. Będą potrafili samodzielnie planować i przeprowadzać audyty oraz oceniać skuteczność systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Poznają korzyści wynikające ze stosowania normy ISO/IEC 27001 oraz będą potrafili zarządzać ryzykiem w organizacji. Ponadto uczestnicy dowiedzą się na czym polega zapewnienie ciągłości działania organizacji oraz będą potrafili zidentyfikować problemy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji.

Cele kształcenia

 • zdobycie wiedzy z zakresu prawnych aspektów bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
 • poznanie praktycznych aspektów wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji,
 • poznanie norm ISO 22301, ISO/IEC 27001, ISO 31000, ISO 27005 i wynikających z nich wytycznych dla zarządzania bezpieczeństwem informacji, ryzykiem oraz audytów systemów zarządzania,
 • rozwój umiejętności w zakresie identyfikacji zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
 • poznanie sposobów zapewniania bezpieczeństwa informacji oraz radzenia sobie z incydentami w tym zakresie,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności przydatnych do pełnienia ról: Menedżera Bezpieczeństwa Informacji, Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według normy ISO/IEC 27001.

Metody prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń indywidualnych i grupowych oraz case study

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych441
Nowe kierunki zagrożeń i dostępne zabezpieczenia441
Ochrona danych osobowych – uwarunkowania prawne w Polsce i na świecie

8

8

1
Zadania i odpowiedzialność Inspektora Ochrony Danych Osobowych

4

4

1
5Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w międzynarodowych grupach kapitałowych441
6Praktyczne aspekty tworzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych6104
7Zarządzanie ciągłością działania organizacji wg ISO 22301 6102
8Aspekty prawne związane z incydentami bezpieczeństwa informacji441
9Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji    441
10Zarządzanie bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001    882
11Zarządzanie ryzykiem wg norm ISO 31000, ISO 27005 – praktyczne warsztaty  884
12Wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO/IEC 27001 – praktyczne warsztaty4124
13 Audytowanie wdrożonego systemu zarządzania wg ISO/IEC 27001 – praktyczne warsztaty  4124
14Wartość informacji – wywiad gospodarczy a funkcjonowanie przedsiębiorstw441
15Socjotechnika w pozyskiwaniu informacji    441
16Efektywna komunikacja w zarządzaniu i sytuacjach kryzysowych  441
Razem8010430

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie online w soboty i niedziele.  

Kryteria ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie egzaminu końcowego (na koniec studiów) w formie testu sprawdzającego wiedzę oraz obecność przynajmniej na 70% zajęć dydaktycznych.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz wykładowcy ze strony TUV NORD Polska, trenerzy-praktycy, z doświadczeniem menedżerskim, audytorskim i pedagogicznym, profesjonalnie przygotowani w zakresie technik prowadzenia szkoleń, wykładów czy warsztatów.

Kierownicy studiów

dr Kinga Hoffmann-Burdzińska, e-mail: kinga.hoffmann-burdzinska@uekat.pl 

mgr Janusz Maksymowicz, MBA, e-mail: janusz.maksymowicz@uekat.pl 

Cena

Czesne w roku akademickim 2023/2024

 • 4100 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
 • rejestracja na studia jest bezpłatna - nie pobieramy wpisowego!

Jak się zapisać?

Rekrutacja na kierunek rozpocznie się 30 listopada (rozpoczęcie zajęć w lutym/marcu 2024) i potrwa do 15 stycznia 2024 roku. 

Rekrutacja odbywa się w 100% online za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacyjnego. 
Uwaga! Tylko kompletne zgłoszenia rekrutacyjne będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. 

Nie zwlekaj i zapisz się już dziś! Nie pobieramy wpisowego!

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Rejestracja na studia
Dołącz do nas

Nasi partnerzy