Przejdź do menu Przejdź do treści

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych

dwa semestry (176 godzin)

Studia podyplomowe realizowane we współpracy z TUV NORD Polska.  

Opis studiów

Podstawowym celem studiów jest przygotowanie uczestników do pełnienia kierowniczych funkcji w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych, zgodnie z nowym rozporządzeniem (RODO) stosowanym od 25 maja 2018 r, oraz zapoznanie uczestników ze standardami zarządzania bezpieczeństwem informacji (norma ISO/IEC 27001, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie ciągłością działania, akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych i informacji niejawnych). Ukończenie studiów pozwoli na zdobycie wiedzy umożliwiającej wykonywanie funkcji Managera Bezpieczeństwa Informacji [MBI] lub Inspektora Ochrony Danych Osobowych [IODO] oraz Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji [ASZBI].

Adresaci

Studia skierowane są głównie do osób zajmujących się problematyką ochrony informacji i danych osobowych, a także do osób odpowiedzialnych w firmie za bezpieczeństwo, a więc:

 1. osób wyznaczonych do wykonywania funkcji administratora bezpieczeństwa informacji czy administratora danych osobowych,
 2. innych podmiotów mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi, w celu podniesienia kwalifikacji,
 3. absolwentów wyższych uczelni, wszystkich kierunków (szczególnie kierunki: prawo, administracja, zarządzanie, informatyka lub ekonomia),
 4. osób, które zamierzają pełnić funkcje Inspektora ochrony danych osobowych, Menedżera bezpieczeństwa informacji lub Audytora SZBI, pracowników działów personalnych i IT w urzędach administracji rządowej i samorządowej.

Studia podyplomowe są dedykowane również tym osobom, które myślą o przekwalifikowaniu się i pracy w działach związanych z ochroną danych osobowych.

Korzyści

Studia te dostarczają obszernej wiedzy i kompetencji wymaganych na stanowiskach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych. Przygotowują do fachowego wdrożenia i doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w różnych organizacjach oraz do profesjonalnego przeprowadzania audytów wewnętrznych. Dzięki studiom uczestnik zdobędzie kompetencje menedżerskie w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, co otworzy mu możliwości pracy i awansu w tym obszarze, a organizacja w której jest zatrudniony, będzie w mniejszym stopniu narażona na różne ryzyka związane z zarządzaniem informacją i ochroną danych. Istotnym walorem studiów jest możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających kwalifikacje do pełnienia ról: Menedżera Bezpieczeństwa Informacji, Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według normy ISO/IEC 27001.

Dokument końcowy (certyfikat i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Certyfikat potwierdzający uzyskane kompetencje, uznawane w Polsce i na świecie:
  • Menedżer Bezpieczeństwa Informacji lub
  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

wydany w języku polskim przez międzynarodową jednostkę certyfikującą TÜV NORD POLSKA.

Cena studiów zawiera jeden z dwóch certyfikatów do wyboru przez uczestnika tj. Menedżer Bezpieczeństwa Informacji lub Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

W ramach studiów istnieje możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów:

 • Menedżer Bezpieczeństwa Informacji (dodatkowa opłata 300 zł netto), jeżeli nie został wybrany wcześniej,
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych (dodatkowa opłata 300 zł netto), jeżeli nie został wybrany wcześniej,
 • Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001 (wariant audytor wewnętrzny oraz wariant audytor wiodący - opłata za certyfikaty według cennika TUV Nord Polska).

Warunkiem uzyskania certyfikatów jest pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego na studiach (egzamin pisemny testowy) oraz złożenie odpowiednich egzaminów dotyczących ww. certyfikatów, a także wniesienie dodatkowych opłat za certyfikaty. Uzyskanie dodatkowych certyfikatów jest dobrowolne.

Założenia studiów

Studia Podyplomowe organizowane są we współpracy z firmą TÜV NORD Polska (Technischer Überwachungs-Verein / Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego) jedną ze spółek TÜV NORD GROUP, lidera w dziedzinie systemów zarządzania. Grupa TÜV NORD działa na terenie Europy, Ameryki, Azji i Płn. Afryki oraz Środkowego Wschodu, jest reprezentowana na większości światowych rynków, w 70 krajach świata.

Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawowe koncepcje zarządzania oraz główne akty prawne związane z bezpieczeństwem informacji. Będą potrafili samodzielnie planować i przeprowadzać audyty oraz oceniać skuteczność systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Poznają korzyści wynikające ze stosowania normy ISO/IEC 27001 oraz będą potrafili zarządzać ryzykiem w organizacji. Ponadto uczestnicy dowiedzą się na czym polega zapewnienie ciągłości działania organizacji oraz będą potrafili zidentyfikować problemy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji.

Metody prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń indywidualnych i grupowych oraz case study

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych441
Nowe kierunki zagrożeń i dostępne zabezpieczenia883
Ochrona danych osobowych – uwarunkowania prawne w Polsce i na świecie

8

8

1
Zadania i odpowiedzialność Inspektora Ochrony Danych Osobowych

4

4

1
5Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w międzynarodowych grupach kapitałowych441
6Praktyczne aspekty tworzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych6104
7Zarządzanie ciągłością działania organizacji wg ISO 22301 6102
8Aspekty prawne związane z incydentami bezpieczeństwa informacji441
9Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji    441
10Zarządzanie bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001    442
11Zarządzanie ryzykiem wg norm ISO 31000, ISO 27005 – praktyczne warsztaty  884
12Wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO/IEC 27001 – praktyczne warsztaty442
13 Audytowanie wdrożonego systemu zarządzania wg ISO/IEC 27001 – praktyczne warsztaty  4124
14Wartość informacji – wywiad gospodarczy a funkcjonowanie przedsiębiorstw441
15Socjotechnika w pozyskiwaniu informacji    441
16Efektywna komunikacja w zarządzaniu i sytuacjach kryzysowych  441
 Razem809630

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie online w soboty i niedziele.  

Kryteria ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie egzaminu końcowego (na koniec studiów) w formie testu sprawdzającego wiedzę oraz obecność przynajmniej na 70% zajęć dydaktycznych.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz wykładowcy ze strony TUV NORD Polska, trenerzy-praktycy, z doświadczeniem menedżerskim, audytorskim i pedagogicznym, profesjonalnie przygotowani w zakresie technik prowadzenia szkoleń, wykładów czy warsztatów.

Kierownicy studiów

dr Kinga Hoffmann-Burdzińska, e-mail: kinga.hoffmann-burdzinska@uekat.pl 

mgr Janusz Maksymowicz, MBA, e-mail: janusz.maksymowicz@uekat.pl 

Cena

Czesne w roku akademickim 2024/2025

 • 4100 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
 • rejestracja na studia jest bezpłatna - nie pobieramy wpisowego!

Jak się zapisać?

Od 6 maja do 30 września 2024 roku trwa rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 (rozpoczęcie zajęć w październiku/listopadzie 2024). Rekrutacja odbywa się w 100% online za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacyjnego. 

W systemie należy utworzyć konto (wypełniając wszystkie obowiązkowe pola) i zapisać się na wybrany kierunek (zamieszczając skan dyplomu ukończenia studiów wyższych w zgłoszeniu rekrutacyjnym)Uwaga! Tylko kompletne zgłoszenia rekrutacyjne będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji!

Nie zwlekaj i zapisz się już dziś! Nie pobieramy wpisowego!

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3