Brand Manager i PR Manager

Kierunek w przygotowaniu, więcej informacji wkrótce.

OPIS STUDIÓW

Program studiów powstał w oparciu o analizę ofert pracy w Polsce dla osób zajmujących się brandingiem i public relations. Zajęcia odnoszą się zarówno do kształtowania wizerunku metodami online jak i metodami offline. Program studiów jest tak skonstruowany, że umożliwia nie tylko poszerzenie wiedzy ale również rozwój praktycznych umiejętności, co wynika zarówno z doboru tematycznego, stosowanych metod dydaktycznych, jak i selekcji trenerów. 

ADRESACI

Studia skierowane są do osób zainteresowanych nabyciem praktycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku PR Managera bądź Brand Managera, czyli stanowisk związanych z zarządzaniem marką przedsiębiorstw i organizacji sektora publicznego. Studia skierowane są do osób zainteresowanych nabyciem praktycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku PR Managera bądź Brand Managera, czyli stanowisk związanych z zarządzaniem marką przedsiębiorstw i organizacji sektora publicznego.    

KORZYŚCI

  • Nacisk położony na rozwój praktycznych umiejętności Słuchaczy, zminimalizowana liczba godzin wykładów, na rzecz zajęć praktycznych, prowadzonych przez naszych doświadczonych trenerów, jak i praktyków biznesu.
  • Egzaminy w formie praktycznej, pozwalającej na rozwinięcie własnych kompetencji i uzyskanie sprzężenia zwrotnego od egzaminatora. Nie ma pracy dyplomowej, ale zajęcia poszczególnych modułów odbywają się w części w formie prezentowanych prac projektowych!
  • Zajęcia na studiach prowadzą w istotnej części praktycy biznesu, co stwarza możliwość nabycia wiedzy praktycznej i tzw. know-how, a także nawiązania relacji zawodowych.
  • Większość zajęć odbywa się w formie warsztatów, treningów i symulacji dydaktycznych (potrafimy skutecznie to robić również w przypadku zajęć zdalnych).
  • Studia stwarzają możliwość nawiązania interesujących relacji personalnych, wymiany doświadczeń między branżami, co procentuje przez całe życie.