Przejdź do menu Przejdź do treści

Business Intelligence w dużych zbiorach danych (Big Data)

Liczba miejsc ograniczona!
(decyduje kolejność zgłoszeń z kompletem dokumentów)

dwa semestry (160 godzin)

Studia Business Intelligence w dużych zbiorach danych (BIG DATA) organizowane są we współpracy z Partnerem SAS Institiute Polska.

Opis studiów

Program studiów koncentruje się na wykorzystaniu wybranych narzędzi informatycznych z obszaru Business Intelligence oraz Big Data, mających na celu wspomaganie procesów analitycznych w organizacjach. W ramach studiów uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami budowy i projektowania baz danych NoSQL, integracji danych analitycznych w przedsiębiorstwie, analizy danych przy użyciu wybranych języków programowania oraz ich wizualizacji. Zajęcia odbywają się przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań firmy SAS oraz innych dostawców. Słuchacze uzyskują dostęp do zaawansowanej bazy serwerowej, przygotowanej specjalnie na potrzeby dydaktyczne, odpowiadającej współczesnym rozwiązaniom stosowanym w organizacjach.

Adresaci

Adresatami proponowanych studiów podyplomowych są osoby zainteresowane problematyką Business Intelligence i Big Data. W szczególności należą do nich: 

 • absolwenci kierunków informatycznych i pokrewnych,
 • praktycy dążący do rozszerzenia swoich kompetencji,
 • kadra kierownicza poszukująca technologii informatycznych zapewniających zwiększenie konkurencyjności organizacji,
 • absolwenci studiów wyższych chcący poznać aktualne trendy rozwoju systemów informatycznych ukierunkowanych na przetwarzanie i analizę danych biznesowych,
 • osoby zainteresowane nowoczesnymi technologiami informatycznymi stosowanymi w organizacjach,
 • analitycy biznesowi, kontrolerzy oraz specjaliści zajmujący się analizą danych biznesowych i wsparciem dokumentowania procesów biznesowych, w tym pracownicy przedsiębiorstw e-commerce, branży IT, sektora telekomunikacyjnego, zakładów ubezpieczeniowych oraz firm konsultingowych,
 • studia adresowane są również dla osób zawodowo związanych z informatyką jak i specjalistów z innych dziedzin, które pragną poszerzyć swoją wiedzę w kierunku zagadnień związanych z przetwarzaniem dużych zbiorów danych.

Korzyści

Główną korzyścią płynącą z uczestnictwa w zajęciach jest możliwość praktycznego zapoznania się z różnorodnymi rozwiązaniami informatycznymi stosowanymi w organizacjach. Program studiów obejmuje 66 godzin wykładów, 86 godzin ćwiczeń oraz 8 godzin poświęconych na wparcie procesu realizacji projektu. Studia oferują szerokie spektrum tematyczne, umożliwiające uczestnikom:

 • poznanie teorii Business Intelligence i Big Data, oraz ich możliwego wykorzystania w organizacjach,
 • zapoznanie się z koncepcjami i zastosowaniem baz danych NoSQL,
 • zrozumienie znaczenia integracji danych w przedsiębiorstwie poprzez wykorzystanie oprogramowania SAS Data Integration Studio,
 • zdobycie umiejętności projektowania i budowy kostek OLAP przy użyciu SAS OLAP Cube Studio,
 • zaznajomienie z przetwarzaniem danych biznesowych w językach SAS 4GL, SQL oraz Python,
 • zrozumienie korzyści płynących z wykorzystania rozwiązań informatycznych w analityce biznesowej oraz wizualizacji danych.

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Certyfikat potwierdzający ukończenie 92 godzinnego bloku przedmiotów realizowanych z zastosowaniem oprogramowania SAS, sygnowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz firmę SAS Institute Polska. Do otrzymania certyfikatu są uprawnieni absolwenci, którzy uzyskali średnią ocen z bloku przedmiotów na poziomie minimum 4.0. (wskaźnik uzyskanych certyfikatów przez absolwentów w edycji 2022/2023: 100%)

Założenia studiów

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyką wykorzystania technologii informatycznych w procesach przetwarzania i analizy danych biznesowych. Zajęcia wymagają podstawowej znajomości obsługi komputera. W trakcie początkowych zajęć omawiana jest architektura serwerowa systemu SAS oraz pozostałych rozwiązań technicznych prezentowanych podczas zajęć. Każdy uczestnik otrzymuje oprogramowanie oraz konto niezbędne do zdalnej pracy w systemach informatycznych, dzięki czemu może doskonalić swoje umiejętności podczas zajęć oraz w domu.

Metody prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są w salach komputerowych oraz online: w formie:

 • wykładu aktywnego z wykorzystaniem technik multimedialnych,
 • ćwiczeń z zastosowaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego,
 • ćwiczeń aktywnych oraz studium przypadku.

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Wprowadzenie do Business Intelligence i dużych zbiorów danych (Big Data)    1685
Bazy danych NoSQL 882
Integracja danych dla potrzeb budowy hurtowni danych

8

16

5
Zastosowanie OLAP w organizacji

14

10

5
5Zaawansowane zagadnienia przetwarzania danych w języku SAS 4GL oraz SQL    -203
6Analiza danych w języku Python8123
7Raportowanie i prezentacja danych 12125
8Seminarium/Projekt  -82
Razem669430

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w weekendy w formie blended learning (część zajęć prowadzona jest w formie stacjonarnej, część w formie online).

Kryteria ukończenia studiów

 • Uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń oraz wykładów.
 • Przygotowanie pracy końcowej dotyczącej zastosowania systemu SAS lub innych rozwiązań informatycznych w analizie danych.
 • Wskaźnik obecności uczestnika na zajęciach na poziomie minimum 75%.

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami są pracownicy Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach posiadający bogate doświadczenie w obszarze tematyki oferowanych studiów podyplomowych.

Kierownicy studiów

prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska, e-mail: malgorzata.pankowska@ue.katowice.pl

dr Mariusz Żytniewski, e-mail: mariusz.zytniewski@ue.katowice.pl 

Cena

Czesne w roku akademickim 2024/2025

 • 4250 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
 • rejestracja na studia jest bezpłatna - nie pobieramy wpisowego!  

Harmonogram

Harmonogram kierunku studiów podyplomowych "Business Intelligence w dużych zbiorach danych (Big Data)" na rok akademicki 2024/25. Harmonogram może ulec zmianie!

Jak się zapisać?

Od 6 maja do 30 września 2024 roku trwa rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 (rozpoczęcie zajęć w październiku/listopadzie 2024). Rekrutacja odbywa się w 100% online za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacyjnego. 

W systemie należy utworzyć konto (wypełniając wszystkie obowiązkowe pola) i zapisać się na wybrany kierunek (zamieszczając skan dyplomu ukończenia studiów wyższych w zgłoszeniu rekrutacyjnym)Uwaga! Tylko kompletne zgłoszenia rekrutacyjne będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji!

Nie zwlekaj i zapisz się już dziś! Nie pobieramy wpisowego!

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca