Controlling

dwa semestry (176 godzin)

28.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

OPIS STUDIÓW

„Controlling” stanowi od ponad 15 lat jeden z najbardziej atrakcyjnych kierunków studiów podyplomowych dla wykonawczej i kierowniczej kadry jednostek biznesowych, organizacji finansowych oraz instytucji publicznych. Controlling, będąc ponadfunkcyjnym systemem zarządzania, dotyczy wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa, uwzględniając perspektywę teraźniejszą i przyszłą, zapewniając długoterminowy sukces organizacji. Architektura obejmująca budżetowanie strategiczne, operacyjne i finansowe jest zwykle niewłaściwie usytuowana w przedsiębiorstwach, dlatego efektywność i korzyści płynące z controllingu są dalekie od ich optymalnego stanu, rezultaty firm są niezadowalająca, a wpływ strategii jest nieprzejrzysty.

Kryzys spowodowany pandemią Covid-19 ujawnił niedociągnięcia, które od dawna istniały w architekturze budżetowania przedsiębiorstw. Zarządzanie kosztami jest główną dźwignią trwałej poprawy wyników finansowych. Nasze studia pomogą uczestnikom, w przeprojektowaniu architektury budżetowania i planowania wpływając w ten sposób na efektywność i maksymalizację efektów zarządzania nią. Absolwent studiów „Controlling” zdobędzie także kompleksowe przygotowanie w zakresie nowoczesnych rozwiązań controllingu.

ADRESACI

Studia są skierowane do osób:

 • na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa: od najwyższego (np. zarządy) po pośrednie i niższe, np. menedżerowie i księgowi, audytorzy wewnętrzni, analitycy finansowi,
 • zainteresowanych awansem zawodowym w działach: controllingu, doradztwa finansowego i wdrażających systemy controllingowe,
 • zakładających przedsiębiorstwa (właścicieli).

KORZYŚCI.

Absolwent studiów podyplomowych osiągnie profesjonalizm w zakresie controllingu dzięki:

 • biegłości wyboru i zastosowania najważniejszych narzędzi,
 • zrozumieniu istoty controllingu, w tym wdrożenia rozwiązań controllingu w praktyce,
 • poznaniu i użyciu supernowoczesnych koncepcji controllingu,
 • łatwości poprawy skuteczności i efektywności kontroli,
 • zdobyciu wiedzy uznanej międzynarodowo.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Głównym celem studiów podyplomowych jest kształcenie profesjonalnych kadr wszystkich szczebli kierowniczych w dziedzinie skutecznego wdrożenia controllingu w praktyce biznesowej.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia będą prowadzone w formie klasycznych wykładów z wykorzystaniem technik multimedialnych, warsztatów wymagających pracy zespołowej, zajęć ćwiczeniowych polegających na rozwiązywaniu i analizowaniu licznych przypadków praktycznych.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Wprowadzenie do controllingu   711
Planowanie strategiczne i finansowe    10184
Tradycyjne i nowoczesne rachunki kosztów i rentowności  

24

20

7
Sprawozdawczość finansowa    

14

14

5
5System informacji menedżerskiej  6103
6Szczególne rodzaje controllingu   1063
7Budżetowanie operacyjne i kapitałowe 10144
8Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa   352
9Seminarium końcowe41
Razem849230

CZESNE w roku akademickim 2021/2022

 • 3600 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4, 6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej, w soboty i niedziele.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność w 80% zajęć oraz napisanie pracy końcowej na temat wdrożenia wybranego narzędzia controllingu w praktyce gospodarczej (case study).

KADRA DYDAKTYCZNA

 • Naukowcy (profesorowie i samodzielni pracownicy) z Uniwersytetu Ekonomicznego i Szkoły Głównej Handlowej z ponad kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie: (I) kierowania średnimi i dużymi przedsiębiorstwami publicznymi i niepublicznym; (II) automatyzacji procesów analizy menedżerskiej; (III) doradztwa ekonomicznego;
 • Doświadczeni eksperci z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie: (I) zarządzania i automatyzacji procesów, (II) realizacji projektów biznesowych finansowanych przez NCBiR, (II) tworzenia oraz wykorzystania systemów IT wspierających podejmowanie decyzji zarządczych. 

KIEROWNIK STUDIÓW

prof. dr hab. Halina Buk, e-mail: halina.buk@ue.katowice.pl

dr hab. Jolanta Wartini-Twardowska, e-mail: j.wartini-twardowska@ue.katowice.pl 

Harmonogram

Informujemy, iż rekrutacja na STUDIA PODYPLOMOWE na wyznaczone kierunki została przedłużona do 17.10.2021r. 

Publikacja harmonogramu nie wiąże się z decyzją o uruchomieniu kierunku.

W przypadku dużego zainteresowania danym kierunkiem możliwe jest utworzenie więcej niż jednej grupy. Tym samym harmonogram może ulec zmianie.

 

Harmonogram kierunku:

Controlling (edycja 2021/22)

Rejestracja na studia