Krajowe standardy rachunkowości z wykorzystaniem systemów informatycznych

Kierunek w przygotowaniu, więcej informacji wkrótce.

OPIS STUDIÓW

Program studiów został stworzony z myślą o osobach, które posiadają podstawową wiedzę w zakresie rachunkowości na poziomie studiów licencjackich, lub podyplomowych (np. „Rachunkowość”, „Rachunkowość finansowa z warsztatami komputerowymi”), a które chcą poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę o znajomość regulacji Krajowych Standardów Rachunkowości, które powinny być stosowane w przypadku braku regulacji w ustawie o rachunkowości. Program jest wzbogacony o praktyczne aspekty tworzenia sprawozdania finansowego, modelowanie rachunku kosztów oraz elementy budżetowania.
 
Program studiów ma charakter doskonalący i ukierunkowany jest na poszerzanie umiejętności praktycznych. Stając naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości, duży nacisk położono na pracę z systemami informatycznymi, by absolwent kierunku umiał sprostać codziennym wyzwaniom związanym z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i kontaktem z urzędami. Słuchacz pozna jak:

  • prowadzić księgi rachunkowe (Sage Symfonia) i dostosowywać program pod swoje potrzeby,
  • stworzyć sprawozdanie w formacie XML (e-sprawozdania finansowe) oraz jak je podpisać elektronicznie (Szafir),
  • korzystać z repozytorium dokumentów finansowych, pobiera dane innych spółek, otwiera i czyta efektywnie pliki XML,
  • analizować dane finansowe (Power BI, Statistica) oraz wykorzystywać MS Excel jako pomocnicze narzędzie uzupełniające funkcjonalności systemów finansowych (lub ERP) na przykład w celu tworzenia modeli rachunku kosztów czy innych modeli finansowych wymaganych przez KSR.

ADRESACI

Program studiów został stworzony z myślą o osobach, które posiadają podstawową wiedzę z rachunkowości (na poziomie liceum/technikum ekonomicznego, studiów pierwszego/drugiego stopnia lub studiów podyplomowych), a które chcą poszerzyć i zaktualizować swoją dotychczasową wiedzę i kwalifikacje z myślą np. o pracy jako główny księgowy lub dyrektor finansowy Program studiów został stworzony z myślą o osobach, które posiadają podstawową wiedzę z rachunkowości (na poziomie liceum/technikum ekonomicznego, studiów pierwszego/drugiego stopnia lub studiów podyplomowych), a które chcą poszerzyć i zaktualizować swoją dotychczasową wiedzę i kwalifikacje z myślą np. o pracy jako główny księgowy lub dyrektor finansowy    

KORZYŚCI

  • Zdobycie praktycznych umiejętności wykorzystania systemów informatycznych przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
  • Zdobycie wiedzy o specyficznych regulacjach KSR i ich wykorzystaniu w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
  • Zdobycie wiedzy o modelowaniu kosztów, elementach analizy finansowej i budżetowania z wykorzystaniem systemów informatycznych
  • Uzyskanie zaświadczenia SAGE o ukończeniu warsztatów z prowadzenia ksiąg rachunkowych w programach Sage Symfonia