Przejdź do menu Przejdź do treści

Marketing i public relations

dwa semestry (160 godzin)

brak w aktualnej ofercie 

OPIS STUDIÓW

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy dotyczącej najnowszych osiągnięć w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej. Pozwalają na uzupełnienie wiedzy w zakresie budowy strategii marketingowej, wykorzystania instrumentów marketingu-mix oraz projektowania badań marketingowych. Studia kształtują i rozwijają umiejętności interpersonalne, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Dają także możliwości nawiązywania nowych kontaktów biznesowych oraz networkingu. Studia wyjaśniają zasady budowania programu marketingowego i public relations, a praktyczne przekazanie doświadczeń i wiedzy badaczy marketingu i public relations umożliwia kompleksowe podejście do studiowanej problematyki. Studia dostarczają umiejętności działania na rynku zgodnie z zasadami marketingowymi, w tym w zakresie właściwego kształtowania relacji z podmiotami otoczenia.

ADRESACI

Uczestnikiem studiów podyplomowych Marketing i public relations może być każdy absolwent wyższej uczelni o dowolnym profilu i specjalności, który chce pogłębić wiedzę i zdobyć umiejętności menedżerskie niezbędne w działalności marketingowej. Program jest adresowany w szczególności do osób pełniących funkcje specjalistów ds. marketingu, public relations, rzeczników prasowych lub osób przygotowujących się do objęcia podobnych funkcji. Studia przeznaczone są także dla:

 • osób odpowiedzialnych za kontakty z mediami i opinią publiczną,
 • kadry tworzącej strategie marketingowe, pracowników działów marketingu, reklamy, badań rynkowych, public relations, komunikacji, rzeczników prasowych, portali Internetowych, agencji reklamowych i organizacji non-profit,
 • osób zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji niezbędnych do rozpoczęcia kariery w zakresie marketingu i PR.

KORZYŚCI

• Poszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu marketingu i public relations

• Kontakty z praktykami marketingu i pr-u

• Networking

• Nawiązanie nowych kontaktów biznesowych

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

• Zdobycie profesjonalnych kwalifikacji menedżerskich w obszarze marketingu i public relations

• Przygotowanie do kierowania działem marketingu, public relations w organizacji

• Przygotowanie do pracy w agencjach reklamowych i public relations

• Przygotowanie do uruchomienia własnej działalności gospodarczej

• Wykształcenie umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia samodzielnych projektów i przedsięwzięć marketingowych i PR-owych

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

wykłady interaktywne, warsztaty, case study, dyskusje

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Komunikacja interpersonalna  -163
Marketing i wizerunek organizacji 883
Badania marketingowe 

8

8

3
Polityka produktu i branding

8

8

3
5Dystrybucja i sprzedaż 883
6Komunikacja marketingowa 883
7Techniki public relations 883
8Komunikacja w organizacji i wewnętrzny PR442
9Media relations – telewizja, radio, prasa12123
10Public relations w internecie 442
11Innowacje i nowe technologie w marketingu i PR442
Razem728830

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

 • 3350 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00-15.30 w trakcie 10 weekendów w toku studiów. (5 weekendów w semestrze zimowym i 5 weekendów w semestrze letnim) 

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Zaliczenie zajęć (warsztaty, case study) – 20% oceny końcowej, egzamin testowy – 30% oceny końcowej, końcowy egzamin ustny – 50% oceny końcowej

KADRA DYDAKTYCZNA

Praktycy marketingu i PR, dziennikarze, właściciele agencji reklamowych, kadra naukowa UE Katowice z obszaru marketingu i PR

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Mirosława Malinowska

  Dołącz do nas

  Nasi partnerzy

  logotyp efmd
  logotyp ceeman
  logotyp hr
  logotyp cima
  logotyp eaie
  logotyp bauhaus4
  logotyp progres3