Master of Business Administration in Corporate Governance (MBA)

Master of Business Administration in Corporate Governance (MBA)

28.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Studia stanowią unikatową propozycję edukacyjną, będącą rozszerzeniem programu studiów podyplomowych Master of Corporate Governance. W trakcie licznych zajęć warsztatowych słuchacz realizuje zadania projektowe, pozwalające mu na wypracowanie umiejętności spojrzenia na organizację przez pryzmat powiązanych w niej – niejednorodnych procesów. W ten sposób zwiększa swoją zdolność sprawnego zarządzania. Uczestnicząc w zajęciach wzmacnia swoje kompetencje organizacyjne i przywódcze. 


Liczba godzin: 146 godzin(y)
Czas trwania: 2 semestry
Jezyk wykładów: Język polski
Certyfikat: Z certyfikatem
Forma studiów: Hybrydowe
Miejsce studiów: Rybnik
Cena: 7440 zł