Studia stanowią unikatową propozycję edukacyjną, będącą rozszerzeniem programu studiów podyplomowych Master of Corporate Governance. W trakcie licznych zajęć warsztatowych słuchacz realizuje zadania projektowe, pozwalające mu na wypracowanie umiejętności spojrzenia na organizację przez pryzmat powiązanych w niej – niejednorodnych procesów. W ten sposób zwiększa swoją zdolność sprawnego zarządzania. Uczestnicząc w zajęciach wzmacnia swoje kompetencje organizacyjne i przywódcze. 

Zajęcia będą się odbywały w Rybniku, ul. Rudzka 13c.


Liczba godzin: 146 godzin(y)
Czas trwania: 2 semestry
Jezyk wykładów: Język polski
Certyfikat: Z certyfikatem
Forma studiów: Hybrydowa*
Miejsce studiów: Rybnik
Cena: 7980 zł