Profesjonalne zarządzanie organizacją i zespołem

Współczesne realia gospodarcze, charakteryzujące się m.in. intensywną konkurencją rynkową, internacjonalizacją i cyfryzacją gospodarki, a w ostatnich miesiącach także malejącym popytem na skutek ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, doprowadziły do znaczącego wzrostu ryzyka i niepewności w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zwłaszcza małą i średnią firmą. W obliczu nowych, niespotykanych dotąd wyzwań osoby, które chcą właściwie pełnić role menedżerskie lub zarządzać własnym biznesem, powinny posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności. W odpowiedzi na ekonomiczne wyzwania XXI wieku proponujemy program rozwoju kompetencji zarządczych w formie studiów podyplomowych na kierunku „Profesjonalne zarządzanie organizacją i zespołem”.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
informacje wkrótce informacje wkrótce Centrum Badań i Rozwoju informacje wkrótce