Gwarancja uruchomienia kierunku!

Liczba miejsc ograniczona!
(decyduje kolejność zgłoszeń)

Studia dają kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Program studiów wzbogacony jest o zagadnienia prawno-podatkowe, analizę sprawozdań, elementy rewizji finansowej, laboratoria komputerowe, dzięki czemu słuchacz uzyskuje wiedzę i kompetencje do odpowiedzialnego wykonywania zawodu księgowego, prowadzenia ewidencji podatkowej dla małych podmiotów, prowadzenia biur rachunkowych lub zajmowania stanowisk, w którym znajomość rachunkowości jest przydatna.


Liczba godzin: 246 godzin(y)
Czas trwania: 2 semestry
Jezyk wykładów: Język polski
Certyfikat: Bez certyfikatu
Forma studiów: Stacjonarna
Miejsce studiów: Katowice
Cena: 4890 zł