Przejdź do menu Przejdź do treści

Uczenie Maszynowe i Data Science online

Gwarancja uruchomienia kierunku!
Liczba miejsc ograniczona!
(decyduje kolejność zgłoszeń z kompletem dokumentów)

dwa semestry (160 godzin)

Opis studiów

Celem studiów „Uczenie Maszynowe i Data Science” jest uzyskanie wiedzy z zakresu sztucznej inteligencji oraz analizy danych.

Podczas studiów uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności programowania w języku Python, które następnie będą mogli zastosować do przetwarzania, analizy oraz wizualizacji rzeczywistych danych, nie tylko w postaci strukturalnej, ale też zapisanych językiem naturalnym. Przedstawione na zajęciach modele rozwiązań z zastosowaniem sztucznej inteligencji, w szczególności algorytmy uczenia maszynowego pozwolą wpłynąć na umiejętność samodzielnego rozwiązania problemów z wykorzystaniem odpowiednich technik.

Dodatkowo uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu relacyjnych baz danych, hurtowni danych oraz systemów ETL, a także praktyczne umiejętności tworzenia zapytań w języku SQL. Efektywność przedstawionych metod przekłada się na szybkość rozwiązywania problemów związanych z zaawansowanym przetwarzaniem danych w biznesie, a także realizacji zadań analitycznych związanych z danymi. Całość wzbogacona jest o poznanie praktycznych zastosowań technologii chmurowych.

Program studiów skoncentrowany jest nie tylko na zdobyciu i ugruntowaniu wiedzy teoretycznej, ale też na poznaniu nowoczesnych narzędzi Data Science stosowanych we współczesnej organizacji. Posiadanie takiej wiedzy oraz kompetencji i umiejętności jest coraz częściej pożądane nie tylko na rynku IT, ale również w szeroko rozumianym biznesie.

Adresaci

Adresatami proponowanych studiów podyplomowych są osoby zainteresowane problematyką sztucznej inteligencji oraz analizą danych biznesowych. W szczególności należą do nich: 

 • absolwenci studiów wyższych, którzy chcą poznać aktualne trendy rozwoju sztucznej inteligencji związanej z przetwarzaniem i analizą danych,
 • kadra kierownicza poszukująca rozwiązań informatycznych ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności organizacji,
 • praktycy zawodowi szukający obszarów poszerzenia swoich kompetencji zawodowych,
 • osoby chcące zdobyć umiejętności programistyczne,
 • osoby zawodowo związane z branżą IT jak i specjaliści z innych dziedzin, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w kierunku zagadnień związanych uczeniem maszynowym i data science.

Korzyści

Główną korzyścią osiągniętą z uczestnictwa w zajęciach jest możliwość poznania różnorodnych rozwiązań informatycznych do analizy danych z zastosowaniem algorytmów uczenia maszynowego. W trakcie trwania studiów 56 godzin stanowią wykłady, natomiast 104 godziny przeznaczone są na laboratoria komputerowe.

W szczególności tematyka studiów umożliwia: 

 • zdobycie praktycznych umiejętności programowania w języku Python,
 • poznanie narzędzi do przetwarzania, analizy oraz wizualizacji danych,
 • zaznajomienie się z tematyką sztucznej inteligencji oraz poznanie algorytmów uczenia maszynowego i ich zastosowania do rozwiązywania złożonych problemów analitycznych,
 • zapoznanie się z koncepcją i zastosowaniem relacyjnych baz danych, hurtowni danych, poznanie narzędzi ETL oraz języka SQL,
 • poznanie praktycznych zastosowań technologii chmurowych.

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Założenia studiów

Głównym założeniem studiów jest chęć pozyskania wiedzy z zakresu sztucznej inteligencji i analizy danych oraz zdobycia praktycznych umiejętności programowania w języku Python i SQL. Program studiów został ułożony w taki sposób, aby nauka prowadzona była od podstaw, aż do zaawansowanych technik informatycznych. Ćwiczenia oparte są na wiedzy zdobytej podczas wykładów, a dzięki dobraniu odpowiedniego oprogramowania, uczestnicy będą mieć możliwość samodoskonalenia, nawet po zakończeniu studiów.

Metody prowadzenia zajęć

Zajęcia podzielone zostały na cześć teoretyczną prowadzoną w formie aktywnych wykładów z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz część praktyczną prowadzoną w formie ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Programowanie w języku Python (od podstaw) 4123
Bazy danych w języku SQL   4123
Podstawy sztucznej inteligencji    

8

8

3
Preprocessing danych rzeczywistych    

4

12

3
5Technologie chmurowe     4123
6Uczenie maszynowe w języku Python  883
7Przetwarzanie języka naturalnego w Python    883
8Narzędzia ETL i Hurtownie Danych    883
9Wizualizacja danych w języku Python   4123
10Rozproszone przetwarzanie danych    4123
Razem5610430

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie online, w soboty i niedziele.

Kryteria ukończenia studiów

Studia kończą się egzaminem pisemnym składającym się z pytań testowych opartych na wiedzy zdobytej podczas zajęć.

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Uczenia Maszynowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach posiadający duże doświadczenie dydaktyczne oraz praktyczne w obszarze tematyki studiów podyplomowych.

Kierownicy studiów

dr Barbara Probierz, e-mail: barbara.probierz@ue.katowice.pl 

dr hab. Jan Kozak, prof. UE, e-mail: jan.kozak@ue.katowice.pl 

Cena

Czesne w roku akademickim 2023/2024

 • 4690 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
 • rejestracja na studia jest bezpłatna - nie pobieramy wpisowego!  

Rekomendacje

 • "Zaangażowanie i chęć przekazywania wiedzy przez prowadzącego oraz zachęcanie do aktywnego dialogu."
 • "Kompetentny prowadzący, posiadający dużą wiedzę i potrafiący ją przekazać w sposób zrozumiały osobie początkującej."
 • "Zajęcia przystosowane do różnego poziomu Słuchaczy."
 • "Świetna interakcja i kontakt Prowadzącego ze Słuchaczami."
 • "Pracowanie na najnowszych dostępnych technologiach jeśli chodzi o rozwiązania w chmurze, przygotowywanie praktycznych rozwiązań, jasne zasady zaliczenia, a przede wszystkim znajdujące odbicie w praktycznych wyzwaniach."
 • "Pisanie kodu 'na żywo' przez Prowadzącego. Implementacja kodu na zajęciach i możliwość rozbudowania kodu, w razie potrzeby przy pomocy Prowadzącego."

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3