Przejdź do menu Przejdź do treści

Uczenie Maszynowe i Data Science (stacjonarne)

Liczba miejsc ograniczona!
(decyduje kolejność zgłoszeń z kompletem dokumentów)

dwa semestry (160 godzin)

Opis studiów

Celem studiów „Uczenie Maszynowe i Data Science” jest uzyskanie wiedzy z zakresu uczenia maszynowego oraz baz danych. 
Podczas studiów można pozyskać praktyczne umiejętności programowania w języku Python, które następnie można zastosować do przygotowania, analizy oraz wizualizacji rzeczywistych danych, nie tylko w postaci strukturalnej, ale też zapisanych językiem naturalnym. Przedstawione na zajęciach modele rozwiązań z zastosowaniem sztucznej inteligencji, w szczególności algorytmy uczenia maszynowego i algorytmy genetyczne pozwalają wpłynąć na umiejętność rozwiązywania problemów poprzez wyszukanie najlepszych rozwiązań.
Dodatkowo możliwe jest zdobycie wiedzy z zakresu relacyjnych baz danych, hurtowni danych oraz systemów ETL, a także praktycznych umiejętności tworzenia zapytań w języku SQL. Efektywność przedstawionych metod przekłada się na szybkość rozwiązywania problemów związanych z zaawansowanym przetwarzaniem danych w biznesie, a także realizacji zadań analitycznych związanych z danymi. 
Program studiów skupia się na zdobyciu głębokiej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności w zakresie stosowania zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego. Zrozumienie i efektywne wykorzystanie tych technik stają się coraz bardziej kluczowe w dzisiejszym świecie biznesu, gdzie analiza danych i wykorzystanie uczenia maszynowego stają się integralną częścią strategii rozwoju i konkurencyjności. 
Studia kończą się egzaminem pisemnym składającym się z pytań testowych opartych na wiedzy zdobytej podczas zajęć. 

Adresaci

Adresatami proponowanych studiów podyplomowych są osoby zainteresowane problematyką sztucznej inteligencji oraz analizą danych biznesowych. W szczególności należą do nich: 

 • absolwenci studiów wyższych, którzy chcą poznać aktualne trendy rozwoju sztucznej inteligencji związanej z przetwarzaniem i analizą danych,
 • kadra kierownicza poszukująca rozwiązań informatycznych ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności organizacji,
 • praktycy zawodowi szukający obszarów poszerzenia swoich kompetencji zawodowych,
 • osoby chcące zdobyć umiejętności programistyczne,
 • osoby zawodowo związane z branżą IT jak i specjaliści z innych dziedzin, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w kierunku zagadnień związanych uczeniem maszynowym i data science.

Korzyści

Główną korzyścią osiągniętą z uczestnictwa w zajęciach jest możliwość poznania różnorodnych rozwiązań informatycznych do analizy danych z zastosowaniem algorytmów uczenia maszynowego. W trakcie trwania studiów 54 godziny stanowią wykłady, natomiast 106 godzin przeznaczonych jest na laboratoria komputerowe. 
W szczególności tematyka studiów umożliwia: 

 • zdobycie praktycznych umiejętności programowania w języku Python; 
 • poznanie rozwiązań w Pythonie do przetwarzania, analizy oraz wizualizacji danych;
 • zaznajomienie się z tematyką sztucznej inteligencji oraz poznanie algorytmów uczenia maszynowego oraz algorytmów genetycznych i ich zastosowania do rozwiązywania złożonych problemów analitycznych;
 • zapoznanie się z koncepcją i zastosowaniem relacyjnych baz danych, hurtowni danych, poznanie narzędzi ETL oraz języka SQL.

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Założenia studiów

Głównym założeniem studiów jest chęć pozyskania wiedzy z zakresu uczenia maszynowego i baz danych oraz zdobycia praktycznych umiejętności programowania w języku Python i tworzenia zapytań w SQL. Program studiów został ułożony w taki sposób, aby nauka prowadzona była od podstaw, aż do zaawansowanych rozwiązań programistycznych. Ćwiczenia oparte są na wiedzy zdobytej podczas wykładów, a dzięki dobraniu odpowiedniego oprogramowania, słuchacze będą mieć możliwość samodoskonalenia, nawet po zakończeniu studiów.

Metody prowadzenia zajęć

Zajęcia podzielone zostały na cześć teoretyczną prowadzoną w formie aktywnych wykładów z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz część praktyczną prowadzoną w formie ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego. Wszystkie spotkania będą odbywać się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach komputerowych.

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Programowanie w języku Python (od podstaw) 4123
Bazy danych w języku SQL   6184
3Podstawy sztucznej inteligencji883
4Preprocessing danych rzeczywistych4123
5Uczenie maszynowe w języku Python  8165
6Przetwarzanie języka naturalnego w Python    883
7Narzędzia ETL i Hurtownie Danych    883
8Wizualizacja danych w języku Python   4123
9Rozproszone przetwarzanie danych    4123
 Razem5410630

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym (sobota i niedziela). Zajęcia obejmują dwa semestry, tj. 160 godzin wykładów i ćwiczeń. Zajęcia będą odbywały się w budynku Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych, znajdującym się w Katowicach przy ulicy Bogucickiej 5.

Kryteria ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest:

 1. uzyskanie frekwencji na poziomie 80%;
 2. pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów w programie studiów;
 3. pozytywne zdanie egzaminu końcowego, składającego się z pytań opartych na wiedzy zdobytej na zajęciach przewidzianych w planie studiów.

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Uczenia Maszynowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach posiadający duże doświadczenie dydaktyczne oraz praktyczne w obszarze tematyki studiów podyplomowych.

Kierownicy studiów

dr Barbara Probierz, e-mail: barbara.probierz@ue.katowice.pl 

dr hab. Jan Kozak, prof. UE, e-mail: jan.kozak@ue.katowice.pl 

Cena

Czesne w roku akademickim 2024/2025

 • 5700 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
 • rejestracja na studia jest bezpłatna - nie pobieramy wpisowego!  

Rekomendacje

 • "Zaangażowanie i chęć przekazywania wiedzy przez prowadzącego oraz zachęcanie do aktywnego dialogu."
 • "Kompetentny prowadzący, posiadający dużą wiedzę i potrafiący ją przekazać w sposób zrozumiały osobie początkującej."
 • "Zajęcia przystosowane do różnego poziomu Słuchaczy."
 • "Świetna interakcja i kontakt Prowadzącego ze Słuchaczami."
 • "Pracowanie na najnowszych dostępnych technologiach jeśli chodzi o rozwiązania w chmurze, przygotowywanie praktycznych rozwiązań, jasne zasady zaliczenia, a przede wszystkim znajdujące odbicie w praktycznych wyzwaniach."
 • "Pisanie kodu 'na żywo' przez Prowadzącego. Implementacja kodu na zajęciach i możliwość rozbudowania kodu, w razie potrzeby przy pomocy Prowadzącego."

Jak się zapisać?

Od 6 maja do 30 września 2024 roku trwa rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 (rozpoczęcie zajęć w październiku/listopadzie 2024). Rekrutacja odbywa się w 100% online za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacyjnego. 

W systemie należy utworzyć konto (wypełniając wszystkie obowiązkowe pola) i zapisać się na wybrany kierunek (zamieszczając skan dyplomu ukończenia studiów wyższych w zgłoszeniu rekrutacyjnym)Uwaga! Tylko kompletne zgłoszenia rekrutacyjne będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji!

Nie zwlekaj i zapisz się już dziś! Nie pobieramy wpisowego!

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3