Uczenie Maszynowe i Data Science

dwa semestry (160 godzin)

28.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

OPIS STUDIÓW

Celem studiów „Uczenie Maszynowe i Data Science” jest uzyskanie wiedzy z zakresu sztucznej inteligencji oraz analizy danych.

Podczas studiów uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności programowania w języku Python, które następnie będą mogli zastosować do przetwarzania, analizy oraz wizualizacji rzeczywistych danych, nie tylko w postaci strukturalnej, ale też zapisanych językiem naturalnym. Przedstawione na zajęciach modele rozwiązań z zastosowaniem sztucznej inteligencji, w szczególności algorytmy uczenia maszynowego pozwolą wpłynąć na umiejętność samodzielnego rozwiązania problemów z wykorzystaniem odpowiednich technik.

Dodatkowo uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu relacyjnych baz danych, hurtowni danych oraz systemów ETL, a także praktyczne umiejętności tworzenia zapytań w języku SQL. Efektywność przedstawionych metod przekłada się na szybkość rozwiązywania problemów związanych z zaawansowanym przetwarzaniem danych w biznesie, a także realizacji zadań analitycznych związanych z danymi. Całość wzbogacona jest o poznanie praktycznych zastosowań technologii chmurowych.

Program studiów skoncentrowany jest nie tylko na zdobyciu i ugruntowaniu wiedzy teoretycznej, ale też na poznaniu nowoczesnych narzędzi Data Science stosowanych we współczesnej organizacji. Posiadanie takiej wiedzy oraz kompetencji i umiejętności jest coraz częściej pożądane nie tylko na rynku IT, ale również w szeroko rozumianym biznesie.

ADRESACI

Adresatami proponowanych studiów podyplomowych są osoby zainteresowane problematyką sztucznej inteligencji oraz analizą danych biznesowych. W szczególności należą do nich: 

 • absolwenci studiów wyższych, którzy chcą poznać aktualne trendy rozwoju sztucznej inteligencji związanej z przetwarzaniem i analizą danych,
 • kadra kierownicza poszukująca rozwiązań informatycznych ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności organizacji,
 • praktycy zawodowi szukający obszarów poszerzenia swoich kompetencji zawodowych,
 • osoby chcące zdobyć umiejętności programistyczne,
 • osoby zawodowo związane z branżą IT jak i specjaliści z innych dziedzin, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w kierunku zagadnień związanych uczeniem maszynowym i data science.

KORZYŚCI

Główną korzyścią osiągniętą z uczestnictwa w zajęciach jest możliwość poznania różnorodnych rozwiązań informatycznych do analizy danych z zastosowaniem algorytmów uczenia maszynowego. W trakcie trwania studiów 56 godzin stanowią wykłady, natomiast 104 godziny przeznaczone są na laboratoria komputerowe.

W szczególności tematyka studiów umożliwia: 

 • zdobycie praktycznych umiejętności programowania w języku Python,
 • poznanie narzędzi do przetwarzania, analizy oraz wizualizacji danych,
 • zaznajomienie się z tematyką sztucznej inteligencji oraz poznanie algorytmów uczenia maszynowego i ich zastosowania do rozwiązywania złożonych problemów analitycznych,
 • zapoznanie się z koncepcją i zastosowaniem relacyjnych baz danych, hurtowni danych, poznanie narzędzi ETL oraz języka SQL,
 • poznanie praktycznych zastosowań technologii chmurowych.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Głównym założeniem studiów jest chęć pozyskania wiedzy z zakresu sztucznej inteligencji i analizy danych oraz zdobycia praktycznych umiejętności programowania w języku Python i SQL. Program studiów został ułożony w taki sposób, aby nauka prowadzona była od podstaw, aż do zaawansowanych technik informatycznych. Ćwiczenia oparte są na wiedzy zdobytej podczas wykładów, a dzięki dobraniu odpowiedniego oprogramowania, uczestnicy będą mieć możliwość samodoskonalenia, nawet po zakończeniu studiów.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia podzielone zostały na cześć teoretyczną prowadzoną w formie aktywnych wykładów z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz część praktyczną prowadzoną w formie ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego. Wszystkie spotkania będą odbywać się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach komputerowych.

PROGRAM STUDIÓW

 

Szczegółowy program Studiów Podyplomowych wraz z Kartami Opisu Przedmiotów dostępny jest pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

 

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Programowanie w języku Python (od podstaw) 4123
Bazy danych w języku SQL   4123
Podstawy sztucznej inteligencji    

8

8

3
Preprocessing danych rzeczywistych    

4

12

3
5Technologie chmurowe     4123
6Uczenie maszynowe w języku Python  883
7Przetwarzanie języka naturalnego w Python    883
8Narzędzia ETL i Hurtownie Danych    883
9Wizualizacja danych w języku Python   4123
10Rozproszone przetwarzanie danych    4123
Razem5610430

CZESNE w roku akademickim 2021/2022

 • 4760 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4, 6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej, w soboty i niedziele.

W ramach studiów zapewniony jest catering.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Studia kończą się egzaminem pisemnym składającym się z pytań testowych opartych na wiedzy zdobytej podczas zajęć.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wykładowcami są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Uczenia Maszynowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach posiadający duże doświadczenie dydaktyczne oraz praktyczne w obszarze tematyki studiów podyplomowych.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Barbara Probierz, e-mail: barbara.probierz@ue.katowice.pl

dr hab. Jan Kozak, prof. UE, e-mail: jan.kozak@ue.katowice.pl

Harmonogram

Informujemy, iż rekrutacja na STUDIA PODYPLOMOWE na wyznaczone kierunki została przedłużona do 21.10.2021r. 

Publikacja harmonogramu nie wiąże się z decyzją o uruchomieniu kierunku.

W przypadku dużego zainteresowania danym kierunkiem możliwe jest utworzenie więcej niż jednej grupy. Tym samym harmonogram może ulec zmianie.

 

Harmonogram kierunku:

Uczenie maszynowe i Data Science (edycja 2021/22)

Rejestracja na studia