Zarządzanie projektami w branży motoryzacyjnej

dwa semestry (208 godzin)

OPIS STUDIÓW

Branża motoryzacyjna prężnie rozwija się od wielu lat. Każde przedsiębiorstwo działające w jej obrębie potrzebuje dobrze zarządzających menedżerów. Niniejszy kierunek został przygotowany z myślą o osobach, które pracują lub planują swoją karierę w firmach z branży motoryzacyjnej, gdzie obok wysoko rozwiniętych kompetencji technicznych potrzebne są wiedza i umiejętności menedżerskie.

ADRESACI

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, inżynierów procesów, jakości, rozwoju osób zaangażowanych we wsparcie procesów produkcyjnych, wdrażanie nowych projektów jak również osób, które pragną pogłębić swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych metod zarządzania projektami w branży motoryzacyjnej.

KORZYŚCI

• zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z obszaru zarządzania projektami w przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej,

• w trakcie trwania studiów wybrane zajęcia prowadzone przez trenerów Team Prevent kończą się uzyskaniem certyfikatu,

• możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskania kart audytorów wpisanych do międzynarodowego rejestru VDA QMC uprawniających do przeprowadzania audytów akceptowanych przez producentów samochodów (OEM).

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

• Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

• Certyfikaty po ukończeniu wybranych zajęć

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Studia realizowane w partnerstwie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z firmą Team Prevent Poland Sp. z o.o.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

wykład, ćwiczenia praktyczne, studia przypadków

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Wymagania specyfikacji IATF 16949 z ISO 9001883
Zaawansowane planowanie jakości zgodnie z APQP wg AIAG i VDA RGA 441
Analiza ryzyka na bazie metody FMEA 

4

4

2
Planowanie statystycznego sterowania procesami SPC zgodnie z AIAG 

4

4

1
5Analiza systemów pomiarowych, MSA zgodnie z AIAG oraz VDA 5 441
6Zatwierdzenie wyrobów i procesów zgodnie z procedurą PPAP/PPF 441
7Rozwój kompetencji miękkich: - Budowanie zespołu - Komunikacja interpersonalna - Trening podejmowania decyzji menedżerskich i rozwój społeczno-zawodowy pracowników - Motywowanie pracowników - Kierowanie procesami zmian20205
8Podejście procesowe i analiza ryzyka 8-1
9Nadzór i monitorowanie procesów 441
10Audyt wyrobu VDA 6.5     441
11Audytowanie systemu zarządzania zgodnie z IATF 16949 – moduł licencjonowany z certyfikatem Team Prevent Polska oraz VDA QMC 883
12Audytowanie procesów produkcyjnych zgodnie z wymaganiami specyficznymi klientów na bazie VDA 6.3 moduł licencjonowany z certyfikatem Team Prevent Polska oraz VDA QMC 16165
13Optymalizacja procesów zgodnie z metodologią lean manufacturning 441
14Symulacja optymalizacji procesów (gra symulacyjna z klockami) 441
15Wykorzystanie IT w produkcji 4122
16Zarządzania specyficznymi wymaganiami klientów na bazie koncernu FIAT (FCA)8-1
Razem10810030

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w cyklu co dwutygodniowym, w godzinach od 9.00 do 15.40. Miejscem prowadzenia zajęć jest kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Przynajmniej 80%-owa obecność na zajęciach oraz pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego.

Egzamin końcowy ma formę ustną polegającą na udzieleniu odpowiedzi na trzy wylosowane pytania. Lista pytań zostaje przygotowana przy współudziale wykładowców oraz przekazana słuchaczom ok. 2 miesiące przed egzaminem.

KADRA DYDAKTYCZNA

Trenerzy Team Prevent Poland Sp. z o. o. oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Kinga Hoffmann-Burdzińska

dr inż. Tomasz Bartuś

CZESNE w roku akademickim 2018/2019

  • 4.600 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - upust w wysokości 3% kwoty czesnego
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł