Zarządzanie projektami w branży motoryzacyjnej (we współpracy z firmą SQD Alliance Sp. z o.o.)

dwa semestry (208 godzin)

OPIS STUDIÓW

Studia podyplomowe realizowane w partnerstwie z firmą SQD Alliance Sp. z o.o. – liderem w obszarze szkoleń i procesów certyfikacyjnych dla branży automotive w Polsce.

Ich celem jest:

 1. Doskonalenie umiejętności w zakresie zarządzania projektami w branży motoryzacyjnej.
 2. Promowanie interdyscyplinarnych rozwiązań i metod w zakresie zarządzania projektami w aspekcie praktycznego wykorzystania zasad Deminga PDCA (planowanie, realizacja, kontrola, doskonalenie).

Odpowiednio przygotowany i skomponowany program obejmuje zajęcia na temat aktualnie praktykowanych standardów w branży motoryzacyjnej oraz ćwiczenia i wykłady z zakresu zarządzania oraz rozwijające kompetencje miękkie współczesnego menedżera.

ADRESACI

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, inżynierów procesów, jakości, rozwoju osób zaangażowanych we wsparcie procesów produkcyjnych, wdrażanie nowych projektów jak również osób, które pragną pogłębić swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych metod zarządzania projektami w branży motoryzacyjnej.

KORZYŚCI

Uczestnicy studiów będą mieli okazję rozwijać swoje kompetencje:

a) w obszarze wiedzy:

 • poznanie zagadnień związanych z planowaniem, realizacją, kontrolą i doskonaleniem w zarządzaniu projektami w branży motoryzacyjnej,
 • zapoznanie się z miękkimi aspektami zarządzania projektami w organizacji (budowanie zespołu, komunikacja interpersonalna, motywowanie, kierowanie zmianami w organizacji oraz podejmowanie decyzji menedżerskich),

b) w zakresie umiejętności:

 • planowanie procesów produkcyjnych w obszarze projektów z branży motoryzacyjnej,
 • kontrola procesów produkcyjnych w motoryzacji,
 • identyfikowanie oraz ocenianie ryzyka w procesach oraz prawdopodobieństwa jego wystąpienia,
 • wykorzystanie metod doskonalenia w projektach w branży motoryzacyjnej,

c) społeczne:

 • uświadomienie sobie roli i znaczenia zasad Deminga we współczesnych organizacjach z branży motoryzacyjnej,
 • zrozumienie konieczności ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji menedżera i/lub specjalisty projektów w branży motoryzacyjnej.

Wyżej wymienione kompetencje będą potwierdzone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikatami SQD Alliance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  dotyczącymi zajęć licencjonowanych. 

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (istnieje możliwość uzyskania odpisu w języku angielskim).

Certyfikaty wydawane przez SQD Alliance Sp. z o.o. w ramach zajęć:

 • Wymagania specyfikacji IATF 16949 z ISO 9001
 • Kurs kwalifikacyjny dla auditorów 1. i 2. strony
 • Audytowanie podstawowych narzędzi jakości zgodnie z IATF 16949
 • Audytowanie procesów produkcyjnych zgodnie z wymaganiami specyficznymi klientów na bazie VDA 6.3
 • Audyt wyrobu VDA 6.5

Warunkiem uzyskania certyfikatów jest 100% frekwencji na ww. zajęciach. 

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Podstawowym założeniem studiów jest stworzenie możliwości rozwoju unikalnych kompetencji dla specjalistów zatrudnionych bądź zainteresowanych rozwojem kariery w branży motoryzacyjnej. Łączenie wiedzy akademickiej z praktyką zarządzania projektami stanowi istotny cel zespołu realizującego to przedsięwzięcie. 

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia dydaktyczne są prowadzone metodami aktywizującymi w trybie studiów dla pracujących. Treści dydaktyczne poszczególnych modułów będą przekazywane studentom na zajęciach w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez trenerów SQD Alliance Sp. z o.o. oraz kadrę naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Wymagania specyfikacji IATF 16949 z ISO 900112124
Zaawansowane planowanie jakości zgodnie z APQP wg AIAG i VDA RGA 441
Analiza ryzyka na bazie metody FMEA 

4

4

1
Planowanie statystycznego sterowania procesami SPC zgodnie z AIAG 

4

4

1
5Analiza systemów pomiarowych, MSA zgodnie z AIAG oraz VDA 5 441
6Zatwierdzenie wyrobów i procesów zgodnie z procedurą PPAP/PPF 441
7Rozwój kompetencji miękkich20205
8Podejście procesowe i analiza ryzyka 4-1
9Nadzór i monitorowanie procesów 441
10Audyt wyrobu VDA 6.5     441
11Audytowanie podstawowych narzędzi jakości zgodnie z IATF 16949442
12Audytowanie procesów produkcyjnych zgodnie z wymaganiami specyficznymi klientów na bazie VDA 6.316165
13Optymalizacja procesów zgodnie z metodologią lean manufacturning 441
14Symulacja optymalizacji procesów (gra symulacyjna z klockami) 441
15Wykorzystanie IT w produkcji 4122
16Zarządzania specyficznymi wymaganiami klientów842
Razem10410430

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia będą odbywać się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, w blokach 8-godzinnych od 8.55 do 16.05. Miejscem realizacji zajęć będzie kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zlokalizowany przy ul. Bogucickiej. 

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Studia kończą się egzaminem ustnym.

Dodatkowo istnieje możliwość poszerzenia kompetencji o dodatkowe uprawnienia związane z ukończonymi szkoleniami licencjonowanymi „Audytowanie systemu zarządzania zgodnie z ISO TS 16949” oraz „Audytowanie procesów produkcyjnych zgodnie z wymaganiami specyficznymi klientów na bazie VDA 6.3”.

Po spełnieniu wymagań możliwe jest podejście do egzaminu organizowanego przez SQD Alliance Sp. z o.o. kandydaci będą mogli uzyskać karty audytorów i wpis do międzynarodowego rejestru VDA QMC uprawniające do przeprowadzania audytów 2 strony akceptowanych przez producentów samochodów (OEM).
W wyznaczonym terminie koszt egzaminu: 500 zł + VAT.
W pozostałych terminach: zgodnie z ofertą SQD Alliance Sp. z o.o.    

KADRA DYDAKTYCZNA

Prowadzącymi zajęcia są: trenerzy SQD Alliance Sp. z o.o. oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.  

KIEROWNIK STUDIÓW

prof. dr hab. inż. Celina Olszak

dr Ewa Czarnecka-Wójcik

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

 • 4600 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł