Zastosowania SAP S/4HANA w organizacji

Biurko w przestrzeni biurowej z dwoma monitorami prezentującymi dane w tabelach i na wykresach

dwa semestry (140 godzin)

Opis studiów

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalistów kompetentnych w zakresie praktycznego wykorzystania zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania SAP S/4HANA. Studia pozwalają poznać architekturę systemu SAP S/4HANA, będącego jednym z szerokiej gamy produktów firmy SAP. Oprogramowanie SAP S/4HANA wykorzystywane jest przez przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, sieci logistyczne, firmy transportowe i łańcuchy dostaw. SAP S/4HANA to technologia, która łączy przedsiębiorstwa z klientami, dostawcami, Internetem Rzeczy oraz Big Data. W trakcie studiów słuchacze uczą się kontrolować i zarządzać przedsiębiorstwem w czasie rzeczywistym. Studia na tym kierunku pomagają poznać system SAP S/4HANA od strony użytkownika jak też od strony administratora wspierającego eksploatację systemu SAP w firmie. Dodatkowym atutem studiów jest poznanie technik modelowania procesów biznesowych stanowiących uwarunkowanie skutecznego wdrożenia systemów zintegrowanych, tj. SAP S/4HANA.

Adresaci

Studia skierowane są do osób zainteresowanych poznaniem nowoczesnych systemów informatycznych klasy ERP oraz zrozumieniem procesów biznesowych zachodzących w organizacjach.

Korzyści

Przygotowany program studiów pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności z obszaru wsparcia procesów biznesowych, poprzez wykorzystanie SAP S/4HANA. W tym celu 90% zajęć odbywa się w formie ćwiczeń przy komputerze podczas których uczestnicy poznają wybrane moduły systemu SAP S/4HANA oraz uczą się je wykorzystywać w trakcie realizacji procesów biznesowych zachodzących w organizacji.

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Założenia studiów

Studia dają unikalną możliwość zapoznania się uczestników z systemem SAP S/4HANA. W tym celu podczas kolejnych zajęć są prezentowane różne moduły systemu SAP w formie aktywnej, gdzie uczestnicy posiadając swoje indywidualne konta, mogą uczestniczyć w procesach biznesowych przykładowej firmy. Słuchacze uzyskują szczególne kompetencje zawodowe, nabywają umiejętności pracy w systemie SAP S/4HANA oraz poznają procesy produkcyjne, logistyczne, transportowe, magazynowe, sprzedaży, finansowe i zarządzania HR we współczesnym przedsiębiorstwie.

Cele kształcenia

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie modelowania i realizacji procesów biznesowych z zastosowaniem systemów ERP.
 • Poznanie obszarów wykorzystania systemów ERP w organizacjach.
 • Uzyskanie umiejętności praktycznego wykorzystania systemu ERP.
 • Zapoznanie uczestników z potrzebami informacyjnymi przedsiębiorstw.
 • Zaznajomienie uczestników z zagadnieniami definiowania struktury procesu biznesowego oraz oceny wpływu podejmowanych decyzji na przebieg jego realizacji.

Metody prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów aktywnych oraz laboratorium z użyciem komputerów.

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Wprowadzenie do problematyki systemów zintegrowanych oraz procesów biznesowych  1063
Sprzedaż i dystrybucja-163
Zarządzanie kapitałem ludzkim

-

12

4
Planowanie procesów produkcji

-

16

3
5Gospodarka materiałowa-123
6Zarządzanie łańcuchami dostaw-164
7Kontroling-163
8Zarządzanie projektem i kontrola kosztów-123
9Zarządzanie finansami i księgowością-164
10Seminarium projektowe-82
Razem1013032

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Kryteria ukończenia studiów

 • Minimum 80% obecność na zajęciach
 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów
 • Przygotowanie i obrona projektu w SAP S/4HANA

Kadra dydaktyczna

Zajęcia realizują doświadczeni wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Kierownicy studiów

prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska, e-mail: malgorzata.pankowska@ue.katowice.pl 

dr Mariusz Żytniewski, e-mail: mariusz.zytniewski@ue.katowice.pl 

Cena

Czesne w roku akademickim 2022/2023

 • 4400 zł (cena studiów przy płatności w dwóch ratach)
 • dla absolwentów UE Katowice obowiązuje zniżka w wysokości 20%
 • płatność jednorazowa: upust w wysokości 100 zł od kwoty czesnego
 • płatność w 4 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Rejestracja na studia