Żywność Przyszłości - projektowanie produktów i usług dla branży spożywczej

Żywność Przyszłości – projektowanie produktów i usług dla branży spożywczej

Studia podyplomowe oparte na metodzie Design Thinking bazujące na filozofii Human Centered Design, czyli myśleniu projektowym, ukierunkowanym na człowieka i jego potrzeby. Studia przygotowują do rozwiązywania złożonych problemów i tworzenia innowacji w obszarze produktów i usług branży spożywczej oraz doświadczenia klienta, a także poprawy procesów wewnętrznych organizacji. Obejmują pięcioetapowy proces, szeroką gamę narzędzi oraz wiedzy dotyczącej żywienia i technologii żywności. Design Thinking to styl myślenia, element strategii i kultury organizacyjnej firmy. Spopularyzowany przez Uniwersytet Stanford i firmę projektową Ideo, proces, narzędzia i sposób myślenia dają uporządkowaną strukturę dla usprawnienia procesu twórczego. Punktem wyjścia do innowacji nie jest produkt i jego funkcjonalność, ale człowiek – odbiorca produktów i usług – jego potrzeby, motywacje, dążenia, zadania do wykonania, wyzwania, problemy oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Innowacje realizuje się na styku efektywności kosztowej i biznesowej, technologicznej wykonalności i pożądanych przez klientów rozwiązań.


Liczba godzin: 152 godzin(y)
Czas trwania: 2 semestry
Jezyk wykładów: Język polski
Certyfikat: Z certyfikatem
Forma studiów: Stacjonarna
Miejsce studiów: Katowice
Cena: 4750 zł