Przejdź do menu Przejdź do treści

Żywność Przyszłości - projektowanie produktów i usług dla branży spożywczej

dwa semestry (152 godzin)

brak w aktualnej ofercie  

Opis studiów

Studia podyplomowe oparte na metodzie Design Thinking bazujące na filozofii Human Centered Design, czyli myśleniu projektowym, ukierunkowanym na człowieka i jego potrzeby.

Studia przygotowują do rozwiązywania złożonych problemów i tworzenia innowacji w obszarze produktów i usług branży spożywczej oraz doświadczenia klienta, a także poprawy procesów wewnętrznych organizacji. Obejmują pięcioetapowy proces, szeroką gamę narzędzi oraz wiedzy dotyczącej żywienia i technologii żywności.

Design Thinking to styl myślenia, element strategii i kultury organizacyjnej firmy. Spopularyzowany przez Uniwersytet Stanford i firmę projektową Ideo, proces, narzędzia i sposób myślenia dają uporządkowaną strukturę dla usprawnienia procesu twórczego. Punktem wyjścia do innowacji nie jest produkt i jego funkcjonalność, ale człowiek – odbiorca produktów i usług – jego potrzeby, motywacje, dążenia, zadania do wykonania, wyzwania, problemy oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Innowacje realizuje się na styku efektywności kosztowej i biznesowej, technologicznej wykonalności i pożądanych przez klientów rozwiązań.

Adresaci

Osoby związane z szeroko pojętą branżą spożywczą (produkcja żywności, HoReCa, usługi), pracowników działów marketingu, technologów żywności, właścicieli i pracowników firm spożywczych, dietetyków, kadrę menadżerską, restauratorów.

Korzyści

  • Połączenie aktualnej wiedzy z zakresu żywności i żywienia z realizacją projektów produktów i usług dla branży spożywczej, rozwiązujących konkretne problemy nabywców.
  • Wiedza i doświadczenie związane z uzyskiwaniem trwałej przewagi konkurencyjnej, tworzeniem i doskonaleniem produktów oraz wzmocnieniem marki.
  • Nowe spojrzenie na konsumenta i jego motywacje.
  • Warsztatowe metody pracy – angażujące, ciekawe i wysoce efektywne. Praca projektowa w małych zespołach, dzięki czemu powstanie kilka projektów, gwarantujących różnorodność rozwiązań i perspektyw.
  • Profesjonalny, doświadczony, interdyscyplinarny i kreatywny zespół prowadzących zajęcia.

Dokument końcowy (certyfikaty i uprawnienia)

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
  • certyfikat uczestnictwa w zajęciach na studiach podyplomowych wydany przez partnerów studiów.

Założenia studiów

Żywność przyszłości to studia, które pozwalają uczestnikom lepiej poznać i dogłębniej zrozumieć konsumenta i nabywcę produktów żywnościowych i usług gastronomicznych, jego potrzeby, preferencje, motywacje.

Program studiów nakierowany jest przede wszystkim na kształcenie umiejętności praktycznych niezbędnych w procesach projektowania i zarządzania innowacyjnymi produktami i usługami. 

Cele kształcenia

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowiskach związanych z szeroko pojętym rozwiązywaniem problemów związanych z żywieniem i żywnością. Słuchacze będą doskonalić praktyczne umiejętności potrzebne w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań dla branży spożywczej, w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu zarządzania, marketingu, dietetyki i technologii żywności. Nabędą umiejętności w zakresie wyboru właściwych źródeł, metod i narzędzi gromadzenia informacji, ich oceny i krytycznej analizy, syntezy i twórczej interpretacji i prezentacji, formułowania i testowania hipotez związanych z problemami badawczymi i wdrożeniowymi w branży spożywczej. Zdobędą kompetencje do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Metody prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone w formie wykładów i warsztatów, podczas których realizowane są konkretne projekty, zgodne z potrzebami uczestników studiów. Uczestnicy pracują w małych, interdyscyplinarnych zespołach, gwarantujących różnorodność perspektyw realizowanego projektu. Zespoły tworzone są na podstawie preferencji i talentów, mapowania zasobów i wspólnych wartości. W pracach zespołu wykorzystujemy eksperymentowanie i popełnianie błędów w procesie prototypowania i testowania, które zbliżają do sukcesu przy implementacji i masowej produkcji. Stosujemy podejście ciekawości dziecka, odkrywcy, nieoceniającego obserwatora aż do rewolucjonisty podważającego status quo, co prowadzi do powstania innowacji.

Program

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Wprowadzenie do żywności przyszłości441
Technologie wytwarzania żywności1401
Technologie w gastronomii

4

0

1
Analiza i ocena jakości i składu żywności

4

4

1
5Aktualne teorie żywieniowe1241
6Nowa żywność - funkcjonalna, atrybucyjna, superfoods, prozdrowotna1401
7Rozpoznawanie potrzeb nabywcy483
8Definiowanie problemu483
9Generowanie pomysłów483
10Analiza technicznej wykonalności prototypu042
11Dodatki do żywności801
12Budowanie prototypu083
13Testowanie prototypu083
14Koncepcja marketingu 4.00123
15Plan marketingowy dla prototypu0123
Razem728030

Organizacja

Organizacja studiów (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w weekendy w formie blended learning (część zajęć prowadzona jest w formie stacjonarnej, część w formie online). 

Kryteria ukończenia studiów

  • Praktyczny egzamin końcowy - prezentacja zrealizowanych projektów.
  • Obecności na wykładach i ćwiczeniach min. 80%

Kadra dydaktyczna

Praktycy z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu procesem projektowania produktów i usług dla branży spożywczej, trenerzy biznesu oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Katarzyna Rada

Ekonomistka, specjalistka komunikacji marketingowej, moderatorka Design Thinking, mediatorka i negocjatorka. Od sześciu lat związana z branżą spożywczą, właścicielka i pomysłodawczyni serwisu czytajsklad.com, współpracuje z producentami, wspierając ich w zakresie projektowania żywności, napojów i prowadzenia kampanii reklamowych. Zna doświadczenia nabywców z pierwszej ręki, na co dzień rozmawiając z użytkownikami „Czytaj Skład”, serwis odwiedza 150 tys. miesięcznie, liczba obserwujących FB wynosi 240 tys. Współautorka książki „Czytaj Skład Gotuj z Głową”, a także licznych kampanii podnoszących świadomość żywieniową. Aktywna uczestniczka konferencji branży spożywczej. Współpracuje z dietetykami, technologami żywności, innowatorami branży spożywczej.

mgr Jagoda Fabicka

Ekonomistka, specjalistka ds. social mediów, komunikacji i e-marketingu, moderatorka Design Thinking. Właścicielka portalu czytajsklad.com, gdzie tworzy przestrzeń do spotkania odbiorców z producentami żywności, prowadząc dla nich kampanie reklamowe. Współautorka książki „Czytaj Skład Gotuj z Głową”. Autorka felietonów z zakresu żywienia i trendów spożywczych na portalach informacyjnych. Uczestniczy w najciekawszych wydarzeniach i konferencjach z zakresu żywności i kulinariów oraz innowacji spożywczych. Od sześciu lat współpracuje z dietetyczkami i fundacjami, tworząc wspólnie kampanie promujące świadomy wybór żywności i sposób odżywiania.

dr Krystyna Pogoń

Dietetyczka i technolożka żywności z wykształcenia oraz pasji. Związana z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach związanych z żywnością prozdrowotną i wpływem żywności na zdrowie ludzi oraz bezpieczeństwem żywności. Autorka licznych publikacji i doniesień na sesje naukowe dotyczących bezpieczeństwa i jakości żywności oraz żywienia człowieka w zdrowiu i chorobie. Od 2013 roku Kierownik Zespołu w Centrum Dietetycznym Dietific, gdzie nie tylko pomaga osobom mającym problem z odżywianiem, ale także stworzyła wyjątkową markę cateringu dietetycznego łączącą naukowe podstawy wiedzy o żywieniu z ich realizacją w praktyce gastronomicznej. Prowadzi szkolenia i akcje edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania, jest także ekspertką naukową czasopism, portali internetowych oraz oddziału krakowskiego telewizji TVN.

dr Hanna Stolińska

Dietetyczka kliniczna, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przez siedem lat pracowała w Instytucie Żywności i Żywienia, pełniąc funkcję między innymi liderki zadania dotyczącego nadwagi i otyłości w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy. Współzałożycielka Fundacji Kobiety bez diety. Współpracuje z osobami z problemem nadwagi i otyłości, chorób dieto zależnych oraz będących na dietach alternatywnych ze szczególnym uwzględnieniem diet roślinnych. Prowadzi szkolenia dla dietetyków i lekarzy dotyczące między innymi żywienia w chorobach tarczycy. Wykładowczyni na studiach podyplomowych Żywienie Człowieka w IŻŻ oraz Dietetyce na Łódzkim Uniwersytecie Medycznym. Przekazuje wiedzę żywieniową również poprzez liczne wystąpienia telewizyjne i radiowe oraz artykuły naukowe i popularnonaukowe. Współautorka między innymi takich książek jak Love Vegan oraz Jeść Zdrowiej (kampania sieci Lidl), autorka książki ,,Jelito drażliwe. Leczenie dietą’’, ,,Insulinooporność. Leczenie dietą’’, ,,Zdrowe stawy. Leczenie dietą’’ oraz ,,Jedz zielone’’.

Kierownicy studiów

dr hab. Magdalena Jaciow, prof. UE, e-mail: magdalena.jaciow@ue.katowice.pl

Katarzyna Rada, e-mail: katarzyna.rada@uekat.pl

Kontakt

Rekrutacja na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

e-mail: podyplomowe@uekat.pl 
tel.: +48 32 257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3