Obsługa Wykładowców

Photo of Kierownik Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Kierownik Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Beata Zapiórkowska
ul. 1 Maja 50
Budynek: Rektorat; pok. 1.17
40-287 Katowice
  • weryfikacja i monitorowanie kalkulacji kosztów
  • organizacja inauguracji/zakończeń studiów podyplomowych
  • obsługa szkoleń
Photo of Agnieszka Czech

Agnieszka Czech

ul. 1 Maja 50
Budynek: Rektorat; pok. 1.16
Katowice

 

Współpraca z Kierownikami studiów podyplomowych w zakresie: 

  • procesu powoływania studiów podyplomowych i dokumentacją z tym związaną;
  • procesu uruchamiania kolejnej edycji studiów podyplomowych i dokumentacją z tym związaną;
  • procesu przekształcania lub likwidacji studiów podyplomowych i dokumentacją z tym związaną;
  • planów i programów nauczania;
  • harmonogramów zajęć.
Photo of Magdalena Myrta

Magdalena Myrta

ul. 1 Maja 50
Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice
  • sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych oraz dodatkowymi czynnościami dydaktycznymi na studiach podyplomowych