Komunikaty

Informacja dotycząca pracy biura Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń w soboty

Informujemy, że biuro Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń, w zakresie obsługi słuchaczy i wykładowców studiów podyplomowych będzie czynne w godzinach od 08.00 do 14.00, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • 07.05.2022r. - budynek N
  • 14.05.2022r. - budynek R
  • 21.05.2022r. - budynek N
  • 28.05.2022r. - budynek R
  • 11.06.2022r. - budynek R
  • 18.06.2022r. - budynek R
  • 25.06.2022r. - budynek R

budynek N - ul. ks. bpa St. Adamskiego 7 - pokój 328 - nr tel: 32 257 7767
budynek R - ul. 1 Maja 50 - pokój 1.15 - nr tel: 32 257 7731, 32 257 7738

Rezerwacja terminów spotkań odbywa się drogą elektroniczną, poprzez Terminarz spotkań (wymaga zalogowania w domenie @uekat.pl). 

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 128/21 z dnia 2021 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 na terenie Uczelni obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa sanitarnego:

1. Przy wejściach do budynków Uniwersytetu obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk lub zakładania rękawic jednorazowych.
2. Osoby przebywające na terenie Uniwersytetu są zobowiązane do przestrzegania wymogów bezpieczeństwa sanitarnego wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w tym nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.
3. W miejscach ogólnodostępnych na terenie Uniwersytetu zaleca się zachowanie dystansu między osobami wynoszącego co najmniej 1,5 m.
4. Studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki podczas zajęć dydaktycznych, pod rygorem niedopuszczenia do zajęć.
5. Nakazu, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje się do nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne.
6. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, w szczególności w przerwach między zajęciami. 

Rezerwacja terminów spotkań z Działem Studiów Podyplomowych i Szkoleń - on-line

Zapraszamy do rezerwacji terminów spotkań, dotyczących obsługi Studiów Podyplomowych, drogą elektroniczną. 

Możliwość rezerwacji terminów znajduje się w menu Terminarz spotkań. W celu korzystania z kalendarza rezerwacji, należy zalogować się w domenie @uekat.pl.