Komunikat w sprawie formy prowadzenia zajęć od 22.01.2022 do 18.02.2022

Przekazujemy Komunikat JM Rektor w sprawie czasowego wprowadzenia realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz rotacji trybu świadczenia pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Szanowni Państwo,

mając na uwadze obecną dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną w kraju, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo, jak również wsłuchując się w głosy społeczności akademickiej, podejmujemy decyzję o czasowym ustanowieniu zdalnego trybu kształcenia, jak również o zmianie trybu świadczenia pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w dniach od 22 stycznia do 18 lutego 2022 r.

Decyzja dotycząca formy organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 zostanie podjęta i podana do wiadomości co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru i będzie zależna od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju.

Jednocześnie pragnę przekazać, że Uczelnia na bieżąco reaguje na zalecenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Ustalenia dotyczące sposobu prowadzenia zajęć poprzedzane są wnikliwą analizą zaleceń epidemiologicznych, licznymi konsultacjami z przedstawicielami innych uczelni w Polsce, w tym uczelni ekonomicznych, jednak nade wszystko wynikają z głębokiej troski o zdrowie członków społeczności akademickiej, a także dbałości o jakość kształcenia w Uniwersytecie.

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak
Rektor


Więcej oraz pełna treść Komunikatu JM Rektor Nr 3/2021/2022 na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

!!! W związku z powyższym prosimy o śledzenie strony internetowej harmonogramów: 
https://www.ue.katowice.pl/studia-podyplomowe/obsluga-sluchaczy/harmonogramy-zjazdow.html