Informacje dla osób przyjętych na studia

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy przyjęcia na UE Katowice!

Poniżej znajdziesz garść informacji, które pomogą Ci się odpowiednio przygotować na 1 października ;)

Wszystkie informacje praktyczne związane z rozpoczęciem kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach zostaną przekazane z dziekanatu na adres mailowy podany przy rekrutacji. Pamiętaj, że nabycie praw studenta następuje z chwilą złożenia ślubowania jednak nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia semestru, na który student został przyjęty. Złożenie ślubowania przez osobę przyjętą na studia odbywa się w systemie teleinformatycznym. Niezłożenie ślubowania w terminie do w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć będzie skutkować niepodjęciem studiów i skreśleniem z listy studentów.

O możliwości aktywowania konta w zostaniecie poinformowani przez pracowników Dziekanatu.

USOSweb jest miejscem, w którym każdy Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uzyskuje informacje i zarządza przebiegiem swoich studiów za pomocą udostępnionych narzędzi.

Każdy Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach posiada własny numer konta bankowego przeznaczonego do wnoszenia opłat za studia. Numer Twojego konta bankowego dostępny jest w Wirtualnej Uczelni w menu "Dane studenta/Finanse".

Na podany numer rachunku bankowego należy dokonać wpłaty 22 zł tytułem opłaty za elektroniczną legitymację studencką. W tytule przelewu należy umieścić informację "opłata za legitymację".

W przypadku problemów z działaniem Wirtualnej Uczelni prosimy o kontakt kontakt mailowy: dziekanat.szkola@ue.katowice.pl

Studia na UE Katowice to nie tylko nauka. To także dużo zabawy, radości i czas, aby spełniać marzenia i nawiązać nowe znajomości.

Ważnym elementem akademickiego życia jest aktywne działanie w organizacjach studenckich: branżowych, artystycznych i sportowych oraz kołach naukowych, które są doskonałą okazją do rozwoju osobistego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

UE Katowice od zawsze wspiera pasje studentów. Dzięki naszym zajęciom dodatkowym można poznać wielu niesamowitych ludzi, doskonalić swoje umiejętności i zwiedzać świat. Studia to czas szczególny, a z nami będzie jeszcze bardziej wyjątkowy.  

Masz pytanie?

Sprawdź nasze FAQ lub zadaj je przez media społecznościowe!