Potwierdzanie efektów uczenia się

Kandydat może otrzymać potwierdzenie efektów uczenia się zgodnie z programem kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu nauczania.

Potwierdzanie efektów uczenia się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach może być przeprowadzane przez Wydział, który posiada co najmniej pozytywną ocenę programową na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia lub przez Wydział mający uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie obszaru nauczania i dziedziny, do których przyporządkowany jest ten kierunek studiów. 

Harmonogram składania wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się

  1. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków oraz dokumentacji przewidzianej Regulaminem potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach: 24 lutego 2020 roku.

  2. Zakończenie przyjmowania wniosków oraz dokumentacji przewidzianej Regulaminem potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach: 23 marca 2020 roku.

  3. Wydanie decyzji o potwierdzeniu efektów uczenia się przez Komisję ds. potwierdzania efektów uczenia się: do dnia 26 czerwca 2020 roku.