Przejdź do menu Przejdź do treści

Potwierdzanie efektów uczenia się

Uniwersytet ma prawo do potwierdzenia, na wniosek kandydata, efektów uczenia się uzyskanych przez kandydata i do przyjęcia go na studia z jednoczesnym zaliczeniem części programu kształcenia, właściwej przedmiotom/modułom odpowiadającym potwierdzonym efektom uczenia się.

Harmonogram składania wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się

 1. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków oraz dokumentacji przewidzianej Regulaminem potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach: 26 lutego 2024 roku.
 2. Zakończenie przyjmowania wniosków oraz dokumentacji przewidzianej Regulaminem potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach: 15 marca 2024 roku.
 3. Wydanie decyzji o potwierdzeniu efektów uczenia się przez Komisję ds. potwierdzania efektów uczenia się: do dnia 21 czerwca 2024 roku.

Procedura ubiegania się o potwierdzanie efektów uczenia się

 1. Organizacja potwierdzania efektów uczenia się [pobierz]
   
 2. Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się [pobierz]
   
 3. Miejsce składania dokumentów:

  Dział Rekrutacji
  Budynek CNTI, pokój 2/17
  ul. Bogucicka 5, 40-226 Katowice
  rekrutacja@ue.katowice.pl
  tel. +48 32257-7058
   
 4. Pełnomocnik Rektora ds Krajowych Ram Kwalifikacji dr Krzysztof Niestrój, prof. UE krzysztof.niestroj@ue.katowice.pl
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca