Przejdź do menu Przejdź do treści

Rekrutacja osób z niepełnosprawnością lub inną szczególną potrzebą

Drogi Kandydacie!

Zapraszamy Cię do wypełnienia krótkiej ANKIETY!

Staramy się być uczelnią otwartą, stwarzającą warunki do nauki wszystkim chętnym. Naszym celem jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia osobom ze szczególnymi potrzebami (czyli np. z niepełnosprawnością) przy jednoczesnym nie obniżaniu poziomu. Informacje uzyskane z Ankiety, umożliwią nam wcześniejsze podjęcie działań i lepszą organizację procesu rekrutacyjnego i edukacyjnego.

Z góry dziękujemy!

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Kandydaci z niepełnosprawnościami zamierzający ubiegać się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach mają takie same prawa i obowiązki jak pozostali kandydaci. Uniwersytet oferuje im wsparcie wyrównujące szanse w procesie rekrutacji.

Wszyscy kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne, odpowiednie dla wybranego przez siebie kierunku studiów. Na niektórych kierunkach wymagane jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej.

Jeśli na którymś etapie rekrutacji miałbyś problem wynikający z Twojego stanu zdrowia skontaktuj się z Centrum Dostępności (CD) działającym na UE Katowice. Każda sytuacja Kandydata rozpatrywana jest indywidualnie.

Przykładowe formy dostosowania postępowania kwalifikacyjnego:

  • włączenie osób trzecich (np. asystent osobisty kandydata z niepełnosprawnością);
  • stosowanie dodatkowych urządzeń kompensujących (np. stacjonarna pętla indukcyjna wspomagająca słyszenie);
  • zamiana miejsca, w którym odbywa się postępowanie kwalifikacyjne na dostępne architektonicznie;
  • udział tłumacza języka migowego.

By uzyskać pomoc, należy zgłosić ten fakt do Centrum Dostępności minimum 14 dni przed dniem, w którym miałoby zostać udzielone wsparcie.

Nasz Uniwersytet realizuje ogólnopolski program „UEKat dostępny – program wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami”. Jesteśmy otwarci na wszystkich kandydatów. Wyrównujemy szansę jednocześnie nie obniżając poziomu! Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wsparcia jakie proponujemy kandydatom i studentom ze szczególnymi potrzebami. Zapraszamy do kontaktu! Szczegółowe informacje znajdują się na stronie CD.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3