Przejdź do menu Przejdź do treści

Szkolenie Analiza i wizualizacja danych w Microsoft Power BI online

Czas trwania

1 dzień, 8 godzin dydaktycznych

Opis szkolenia

W trakcie szkolenia zostaną omówione rozwiązania, techniki i metody, wspierające proces transformacji, analizy i wizualizacji danych, przy zastosowaniu systemów Business Intelligence. Uczestnicy szkolenia będą pracować na samodzielnych stanowiskach pracy (wspierani przez prowadzącego) podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych. 

Adresaci

Osoby zainteresowane automatyzacją procesu analizy i wizualizacji danych przy zastosowaniu systemów Business Intelligence, analitycy danych, informatycy, osoby przygotowujące raport.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników szkolenia z możliwościami Microsoft Power BI Desktop oraz jego podstawowymi funkcjonalnościami.

Program szkolenia

Lp.Program
1.Wprowadzenie do Business Intelligence i Power BI  
2.Importowanie danych do modelu danych i ich transformacja    
3.Łączenie danych w ramach modelu, tworzenie relacji, miar, kolumn, wprowadzenie do DAX    
4.Wizualizacja danych    
5.Przygotowanie raportu    

Trener
mgr Arkadiusz Kisiołek

Analityk danych, trener, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Łączy wiedzę teoretyczną z praktyką biznesową. Preferuje praktyczne podejście do dzielenia się wiedzą z innymi osobami.

Komunikatywny, cierpliwy, chętny do pomocy i pozytywnie nastawiony. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu systemów Business Intelligence, analizy danych i języków programowania.

Na co dzień wykorzystuje systemy klasy Business Intelligence (takie jak Microsoft Power BI, IBM Cognos Analytics, Google Data Studio), hurtownie danych, Hadoop, oraz języki: Python, SQL oraz R. Prowadzi również zajęcia dla studentów z zakresu Microsoft Office, systemów BI, oraz projektowania stron i sklepów internetowych.

Cena szkolenia

 599 zł brutto

Cena obejmuje

- uczestnictwo w szkoleniu

- materiały szkoleniowe

- opiekę merytoryczną trenera w czasie trwania szkolenia

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub certyfikat ukończenia szkolenia

Płatności

Informacje dotyczące płatności zostaną przesłane uczestnikom po zakończeniu rekrutacji na szkolenie.

Forma szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów online.

Liczba uczestników

10 osób

Zaświadczenie / Certyfikat

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub certyfikat ukończenia szkolenia pod warunkiem przygotowania raportu.

Terminy szkoleń

W celu zarejestrowania się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy:

Termin szkoleniaNazwa szkoleniaRamy czasowe

Analiza i wizualizacja danych w Microsoft Power BI online

09.00 - 16.00
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca